maj 2019

SAMLA MÖTE

6 maj @ 12:00 – 17:00
Solidaritetshuset, Stockholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

1325 – KVINNORS MAKT I FREDSPROCESSER

maj 8 @ 18.30 – 20.30
Sensus studieförbund, Västra Ågatan 16

Varmt välkomna till KFF Uppsalas medlemsmöte på Sensus! Denna gång får vi besök av Operation 1325, som kommer för att berätta mer om deras arbete.

Anna Santos Rasmussen har studerat freds- och konfliktvetenskap vid Lunds Universitet i kombination med internationell rätt vid försvarshögskolan. Hon praktiserar på Operation 1325 under våren. 

Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnorganisationer, varav en var KFF. Och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. Dem arbetar också för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete; diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

Arrangör: KFF Uppsala i samarbete med Sensus

 

KÄRNVAPEN – DET STÖRSTA HOTET MOT ALLT LEVANDE

maj 8 @ 18.00
Katasalen ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning

Hittills har 70 stater signerat och 22 ratificerat konventionen.
I dagens seminarium fokuserar vi på de medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenserna av kärnvapenkrig och varför ett sådant ovillkorligen måste förhindras.

Talare: Jan Larsson, specialistläkare i anestesi och intensivvård, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen.
Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset.
Fredrika Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan, Katarina församling, representant för Svenska präster och pastorer mot kärnvapen.
Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes internationella center.
Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

» Mer information

» Facebook evenemang

 

SVERIGES HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

maj 10 @ 14.30 – 16.30
Bankhallen, Utrikesdepartementet, Malmtorgsgatan 3

Sverige antog 2016 en ny handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och nu kommer en första samlad rapport. Hur har handlingsplanen påverkat arbetet med frågorna? Vad har förändrats och vilka resultat har uppnåtts? En diskussion med utrikesminister Margot Wallström samt representanter från myndigheter och civilsamhälle.

Arrangör: Enheten för konfliktfrågor och humanitär politik, Utrikesdepartementet

 

FÖRFATTAREN OCH KONSTNÄREN HELGA HENSCHEN

maj 22 @ 18.30 – 20.30
Järva Folkets Park, Eggeby Gård

Vi ser filmen ”Det är den totala människan det gäller”. Kaffeservering med hembakat bröd. Quiz  med trevliga vinster. Bokbord med böcker, vykort. Välkomna – fri entré!

Arrangör: Helga Henschens Vänner
» se inbjudan

 

HÖR ACE, MILJÖ OCH KLIMAT IHOP?

En belysande vecka 24-30 maj i Luleå. Arrangör: Kristna freds, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen och Studjefrämjandet.

ACE är en militär flygövning, en så kallad ”cross-over” övning, där ett antal länder, varav många är Natoländer, deltar. Denna övning hålls vartannat år sedan 2013. Sverige, Norge och Finland turas om som värdländer och Luleå, Bodö samt Rovaniemi är centrala platser med stora flygbaser. Stridsövningen pågår i år från 22 maj till 4 juni. En tredjedel av Sveriges yta innefattas i övningsområdet, från norra Norrbotten till södra Västerbotten. Anmärkningsvärt är att övningen alltid hålls under en tvåveckorsperiod i slutet av maj och början av juni, just då de flesta djur föder sina ungar och ruvning och kläckning pågår. Djurlivet är då som allra känsligast. Namnet på övningen är uppseendeväckande, eftersom delar av Arktis skall vara demilitariserat. Se Svalbardstraktatet, också benämnt Spetsbergstraktatet, som ingicks i början av 1920-talet. Här blev Sverige tidigt medlem och 43 länder, inklusive USA, har signerat traktatet. Att USA ändå har ett antal militära installationer, inklusive en stor nedladdningsstation benämnd Svalsat i denna demilitariserade zon borde betraktas som det brott det är. 

» Mer information

Fridays for Future 
24 maj kl 14 @ Stadshuset Luleå

Fredsfest 
25 maj

Manifestation mot ACE 
26 maj @ Kallax flygplats

Urfolksperspektiv på naturens rättigheter 
27 maj kl 18-20 @ Nordansmaks Ekocafé, Stationsgatan 25, Luleå 

Är det verkligen fred vi vill ha? 
28 maj kl 17-21 @ Ebeneser, Skomakargatan 23, Luleå

Att så ett frö av tvivel 
29 maj kl 18-20 @ Nordansmaks Ekocafé, Stationsgatan 25, Luleå

Om Sveriges vapenexport 
30 maj kl 17-19 @ Nordansmaks Ekocafé, Stationsgatan 25, Luleå