Manifestation för förbud mot kärnvapen − FN-dagen 24 oktober

Ett 30-tal personer samlades på Mynttorget i Stockholm med flaggskyltar och flygblad som berättade att nu har 49 länder ratificerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Ett land fattas för att konventionen ska träda i kraft. (Senare på dagen fick vi veta att det 50:nde landet har ratificerat.)  Deltagarna representerade flera av de 69 organisationer, som har undertecknat brevet till regeringen med uppmaningen att Sverige ska skriva under konventionen. För en del av de förbipasserande var frågan ny men de flesta tog med sig ett flygblad. Britta Ring, Kvinnor för Fred, höll i mötet och de tre talarna, Agneta Norberg, Louise Lindfors och Jan Strömdahl underströk att Sverige måste skriva under konventionen men också det positiva i att så många länder nu har ratificerat den.  

Brevet publicerades samma dag på Aftonbladet debatt (länk)


*

code