Manifestation på Mynttorget den 15 december

Ljusmanifestation mot den nya försvarspropositionen som ska tas. Där anslagen till försvaret ökar från 40 miljarder till 80 miljarder. Pengar som behövs till välfärden och till den enorma arbetslöshet vi har fått efter Covid-19. Pengar som ska stödja Nato:s verksamhet i Sverige, inte till att försvara oss.

Manifestationen börjar klockan 11 på Mynttorget med plakat framför oss och en ljusmarschall på marken. Vi har två banderoller: ”Skrota värdlandsavtalet” och ”Förbjud kärnvapen”. Eventuellt går vi mot Drottninggatan om tillstånd ges. Tag på varma kläder. Blir vi fler än åtta så vi får stå/gå i mindre grupper.


*

code