Marika Griehsel om fredsprocesser

På kvinnodagen arrangerade Kvinnor för fred ett seminarium om kvinnor i fredsprocesser, med journalisten och afrikakännaren Marika Griehsel.

Här kan du läsa en artikel från seminariet.


*

code