Minnesord: Maj Britt Theorin

Maj Britt Theorin 2013. Foto: Bengt Oberger

Mitt första personliga möte med Maj Britt skedde i Mexiko 1986. Det var på kongressen för Women Parliamentarians for Peace. Maj Britt Theorin var med och bildade organisationen och satt i dess ledning. Trots det tog hon sig tid att särskilt informera oss fyra riksdagskvinnor under mötets gång. 

Under åren möttes vi i en mängd utrikespolitiska debatter i riksdagen. Trots att vi representerade olika partier så befann vi oss på samma sida när det gällde fred och säkerhet. Men det var först när jag blev invald i Operation 1325:s styrelse 2009 som vi utvecklade en vänskap som varat sedan dess. Under åren 2010-2014 var Maj Britt ordförande. Hon betonade att resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet, som antogs av FN:s säkerhetsråd är en säkerhetsfråga.

Olof Palme utsåg Maj Britt att leda den svenska nedrustningskommisionen, vilket hon gjorde 1982-1991. Hon blev framför allt känd som motståndare till kärnvapen. Hon deltog även i en mängd internationella fredsorganisationer till exempel Parliamentarians for Global Action, Pugwash, Gröna korset (tillsammans med Michail Gorbatjov) och Internationella Fredsbyrån.

Maj Britt var också aktiv i svenska fredsrörelsen bland annat i Kvinnor för Fred, där vi båda var engagerade. Under många år uppträdde vi tillsammans i Almedalen och på Bokmässan i Göteborg.

Maj Britt hade också ett brinnande intresse för kulturfrågor. Tillsammans med sin man Rolf var de med och bildade Kulturarbetarnas Socialdemokratiska förening på 1960-talet. Hon var också ordförande under en period.

Sist men inte minst så var Maj Britt en fotbollsentusiast. Hennes favoritlag var FC Barcelona.

Maj Britt var en färgstark person i alla dess bemärkelser – för mig var hon en av fredsrörelsens främsta kämpar och en nära vän.

Ingela Mårtensson


*

code