Guernica – No More War festival

Under No More War festivalen i mitten av augusti, hölls många workshops och musikframträdanden från ryska och svenska artister. En workshop handlade om konst och politik. Följt av ett föredrag med samma tema.


Aurora 17 är namnet på den största krigsövningen i Sverige sen kalla kriget. Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av mer än en halv miljard. Finland, Frankrike, Estland, Litauen, Danmark och Norge deltar. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet som Sverige skrivit under är centralt för övningen. Ett amerikanskt stridsbandsförband kommer att landsättas i Göteborg. Enligt försvarsmakten finns det inga formella garantier för att USA inte medför kärnvapen.

Vi är många som ser med stor oro på Sveriges deltagande i krigsövningen. Runt om i världen pågår monumentala förberedelser för krig. En krigsövning är alltid en förberedelse för krig. Aurora 17 bidrar till att försämra säkerhetsläget kring Östersjön. Aurora 17 innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen NATO. Det är fred vi behöver, inte krig. Fred bevaras genom diplomati, samarbete och samtal.

Det finns anledning att påminna oss om krigets vanvett och att aktivera oss alla i ett fredsarbete. Bildkonsten kan visualisera krigets förödelse, skapa inlevelse, förståelse och engagemang.

Det är 80 år sedan Baskiens huvudstad Guernica utplånades. Guernica, som är Baskiens huvudstad var ett centrum för motståndet mot diktatorn Francos militärkupp. Många kvinnor och barn hade sökt skydd i Guernica under inbördeskriget och staden var helt utan militärt försvar. Bombningarna genomfördes av Francos nationalister med trupper understödda av Hitler. Tyskarna provade här sina bombplan med mycket lyckat resultat. Den 27 april 1937 på eftermiddagen fälldes våg efter våg av bomber, gatorna beströks med kulspruteeld. Guernica förvandlades till kratrar och aska på tre timmar. Kvinnor, män, barn, djur, dödades. Stadshuset, kyrkan, sjukhuset och övriga byggnader utplånades. Minst 800 människor dog. Förödelsen var total.

Foto från internet.

 

Pablo Picasso levde i exil i Paris liksom den spanska republikanska regeringen. Picasso skulle delta i den internationella världsutställningen i Paris kommande sommar. När han fick kännedom om slakten i Guernica skapade han verket med samma namn. Med vrede, sorg och förtvivlan skapar han verket som kommer att bli en ikon mot krigshandlingar och för fred. Den kubistiska stilen med förvrängda perspektiv och styckade kroppar, ett ordnat kaos där djur och människor uttrycker djupaste förtvivlan talar sitt starka språk till oss i en konsekvent gråskala. Skrik, gråt och förtvivlan från oskyldiga offer gestaltas och når oss fortfarande. Hästen, central i bilden, skriar med öppet sår, en kvinna ropar ut sin förtvivlan över sitt döda barn. Det brinner, det är en bild av terror och lidande. De kubistiska formerna vrider sig, är laddade med ångest och vanmakt. Vi går in i målningens skarpa kontraster mellan mörker och ljus och blir vittnen till förödelsen.

 

Picasso är en omdiskuterad och till viss del omvärderad konstnär. I Guernica har han tagit tydlig ställning och förmedlar den övertygande i decennier. I målningen kan vi känna igen vår tids krigsskådeplatser i Syrien, Libanon och Afganistan. Många betraktar Guernica som 1900-talets viktigaste konstverk. Originalet, som mäter 8 m x 3,5 m återfördes från USA till Spanien 1981 som då blivit en demokrati.

Vårvintern 2003 var politiskt laddad. En rad politiska händelser ledde fram till USAs invasion i Irak, en handling som starkt skulle komma att påverka den framtida utvecklingen i världen. Anledningen till invasionen var påstådd förekomst av massförstörelsevapen. Vi var många som misstrodde USAs syften, en världskatastrof var i antågande. Dagens Nyheter hade en notis att utrikesminister Colin Powell skulle hålla tal från FNs högkvarter i New York framför Picassos Guernica. (Bilden är en reproduktion av målningen, utförd som bildväv i monumentalformat). Powell skulle förklara och försvara USAs invasion av Irak. Man beskriver i artikeln att Guernica måste täckas över. Den har ju ett starkt och övertygande budskap om fred, det var inte riktigt kompatibelt med Powells budskap till världen.

Den 15 februari 2003 organiserades demonstrationer mot kriget i 600 städer runtom i världen. Miljontals människor deltog, fyra miljoner i Rom, 3 miljoner i London. Man sa att det fanns två stormakter i världen: USA och människorna. Lördag den 22 mars arrangerades i samma syfte en demonstration i Umeå m fl. städer i Sverige.

Jag tog initiativ till en  konstpolitisk aktion som jag genomförde tillsammans med kollegor i Umeå. Vi målade Guernica. Det blev en viktig och symboliskt stark handling att kopiera Picassos handrörelser i målningen, att komma nära kvinnan med sitt döda barn och de övriga lidande gestalterna i målningen. Den färdiga målningen ställde vi övertäckt på torget som var avslutande plats för den stora demonstrationen mot kriget. Fyratusen Umebor deltog i demonstrationståget, tog ställning mot kriget och lyssnade till Sara Lidman som var huvudtalare. Sara höll ett brandtal för freden, som för övrigt blev hennes sista offentliga tal. Vi alla stämde in i ett vrål, där vi uttryckte vår avsky mot krigsherrarna. I slutet av sitt tal säger Sara ” I New York, i FNs högkvarter, har man täckt över Picassos målning med budskap om fred. Här i Umeå avtäcker vi Guernica. Vi gör den synlig.”

Foto: Helena Wikström

Foto Helena Wikström

Arctic Challenge Exercise ACE17, var en stor militärövning våren 2017, som ägde rum i Norra Sverige med F21 i Luleå som bas. De tre fredsrörelserna, Kvinnor för fred, Sveriges fredsråd och Folkkampanjen mot kärnvapen/ kärnkraft arrangerade aktiviteter under vecka 22, månadsskiftet maj – juni. Det var föreläsningar, workshops och seminarier, där representanter för försvarsmakten var inbjudna. Jag blev inbjuden att hålla workshop och föreläsning i Kulturens hus i Luleå. I foajen till Kulturens Hus var det en strid ström av människor som kom för att delta i måleriarbetet och för att diskutera frågor kring krig och försvar, om Sveriges neutralitet och om värdlandsavtalet som Sveriges skrivit under. Jag mötte djupt oroliga människor. Då och då skar ljudet av överljudsplanen genom sorlet av diskuterande Lulebor.

 

Foto: Susanne Holmberg

Foto: Susanne Holmberg

Aurora 17 är den största krigsövningen sen kalla kriget i Sverige, den äger rum  8 – 29 september i år med Gotland som bas. Förra veckan hölls ett internationellt No More War Camp i Suderbyn en mil söder om Visby. Tvåhundra personer, unga och äldre från hela Europa deltog, många från Ryssland, Tyskland Spanien men också några från USA. Den samlade fredsrörelsen är arrangörer. Ärendet är att lära sig fredsarbete genom föreläsningar och workshops, under devisen STOPPA AURORA. Jag blev inbjuden att hålla workshop och föreläsning kring Guernica. Under några timmar arbetade vi i ”domen” med att måla upp Guernica, ett 15-tal personer deltog. Målningarna var exponerade under de dagar då lägret pågick och fick på så sätt möjlighet att sätta avtryck och inspirera till fredsarbete och motståndshandlingar. Under kommande veckor skall Guernica visas på offentlig plats i Visby och under krigsövnings-veckorna kommer manifestationer att hållas. Stina Oscarssons pjäs Vi skulle ha spelat Lysistrate kommer att visas på flera platser. I pjäsen lyfter Stina fram kvinnor som förändrat världen genom fredsarbete bl.a. Pussy Riot och Alva Myrdal.  Föreläsningar kring Guernica planeras.

 

Umeå 2017-08-22

Gunilla Samberg

Foto: Gunilla Samberg

Foto: Gunilla Samberg


*

code