Nordiska fredssamtal i Degerfors – videolänkar

Hade du inte möjlighet att delta på de Nordiska fredssamtalen i Degerfors 12-14 augusti 2016? Här kan du hitta videolänkar till talarnas presentationer. 

Samtliga tal från Nordiska fredssamtal i Degerfors är samlade på YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/frasse2221

1. TEMA: FRED OCH AVSPÄNNING I NORDEN?

 • Stina Oscarsson: Konsten att skapa en ny berättelse
 • Thage G Peterson: Är siktet inställt på krig eller fred?
 • Stig Henriksson: Folkrörelsernas möjligheter att påverka parlamentarismen

  2. TEMA: NATO OCH NORDEN – FN OCH FOLKRÄTTEN

 • Jan Myrdal: Visst kan folket värvas till självförintande krig
 • Pål Steigan: Norden och Nato
 • Erik Göthe: Freden, FN och folkrätten
 • Tine Spang Olsen: Danmark – et krigsførende NATO-land
 • Ola Tellesbø: Bokpresentation Sikkerhetspolitiske veivalg Skjebnefellesskap med USA og NATO?

  3. TEMA: NORDISKT ARBETE FÖR FRED OCH ALLIANSFRIHET

 • Hasse Schneidermann: Alternativer til fortsat dansk krigsdeltagelse og oprustning
 • Kerstin Tuomala: Arbete mot Nato-medlemskap i Finland
 • Aslak Storaker: Norges Syriapolitikk og fredsbevegelsens motsvar
 • Lars-Gunnar Liljestrand: Utvärdering av Vitboken kring Sveriges krig i Afghanistan
 • Majbritt Theorin: Appell för arbete för fred och alliansfrihet

  4. TEMA: PÅGÅENDE KONFLIKTER OCH KRIG

 • Markus Limmergård: Ukraina-prejudikat, händelseförlopp och inverkan på närområdet
 • Hans Öhrn: Mali – Islamistisk terror eller fransk imperialism – vad hotar Afrika
 • Patrik Paulov: Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien
 • Mattias Cederholm: Krigen idag i Mellanöstern – de pådrivande och deras ombud, ett tragiskt pussel med många bitar


Bakgrund: Målet med USA:s aggressiva roll i världen är att omringa Kina och Ryssland med militära baser, stärka det militära försvaret av Europa genom Nato, isolera Iran, hota Nordkorea och bekämpa (och stödja) al-Qaida och ISIS varhelst de befinner sig. USA stödjer kuppmakarna i Ukraina, Israels ockupation av Palestina och strävar efter att neutrala länder som Sverige och Finland ska söka medlemskap i Nato. Genom militära angrepp har USA och NATO försökt med förödande resultat införa ”demokrati” i länder som Syrien, Irak, Libyen, Jemen och Afghanistan.

Den amerikanska aktiviteten i världen påverkar också fred och avspänning i Norden. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde skärpts betydligt.

Denna utveckling ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.


*

code