november 2017


KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET PÅ MR-DAGARNA

november 11 @ Jönköping

I år deltar Operation 1325 på årets MR-dagar i Jönköping med fyra seminarier. Under lördagen kan du höra ett längre seminarium om feminismen i Turkiet och dess utmaningar. På Lilla Scenen håller vi även tre kortare diskussioner kring resolution 1325 på minoritetsspråken arabiska, tigrinja och spanska. Se fler detaljer i inbjudan nedan eller i den bifogade filen.

Registrera dig kostnadsfritt för lördagen 11/11 här: http://invitepeople.com/events/10710/

Notera att biljetter krävs för torsdag 9/11 och fredag 10/11. Operation 1325 håller inga seminarier under dessa dagar.

Hela programmet: http://invitepeople.com/public/events/10598/seminars/

UTSTÄLLNING OM KÄRNVAPEN OCH FN’S KÄRNVAPENFÖRBUD

13 november @ Malmö stadsbibliotek

I samarbete med årets fredspristagare ICAN visar vi en utställning om kärnvapen och FN:s kärnvapenförbud. Fredsforskare Jan Öberg inviger Nobelpristagarna ICAN:s utställning den 30 okt, kl. 18.00.
Arrangörer: Svenska Freds Lund/Malmö och Kvinnor för fred, Skåne

 

 

HUR EFFEKTIVT ÄR ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN?

november 16 @ 18:00
Sjömanskyrkan, Göteborg

Eva Walder Sveriges nedrustningsambassadör berättar om Sveriges roll i tillkomsten av FN:s resolution om förbud av kärnvapen. Finns det samband med Nobels fredspris till organisationen ICAN som länge arbetat för ett avskaffande av kärnvapen?

Arrangörer: Fredsam, initierat av Svenska Kvinnors Vänsterförbund i samarbete med ABF och Sjömanskyrkan i mötesserien ”Vägar till fred”. 

Mer information »

 

 

SAMLA MÖTE

november 20 @ 12:00 – 18:00
Solidaritetshuset, Stockholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

 

 

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN
för motståndet för överlevnaden

november 23 @ 19:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Stina Oscarson, dramatiker, regissör och kulturdebattör kommer och håller föredrag.
Helga Hussels kommer att spela fiol och piano och efter pausen kommer vi att få höra dikter.

Arrangör: Fredsrörelsen på Orust

 

 

TUMACO ETT ÅR EFTER FREDSAVTALET
Inbjudan till frukostmöte

november 29 @ 9:00 – 10:30
Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Frukost: Från kl. 8.30
Anmälan:
Anmäl dig här senast den 27 november

Kom och lyssna på Luis Armando Ortiz om hot mot MR- försvarare i Tumaco, Colombia!

Den 29 november bjuder Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen och Colombiagruppen in till frukostmöte med Luis Armando Ortiz, från den afrocolombianska organisationen Proceso de Comunidades Negras. Han besöker Sverige för att prata om den oroande säkerhetssituationen i Tumaco och varför fredsavtalet måste implementeras enligt den överenskommelse som gjorts. Se den bifogade inbjudan för mer information om mötet.

 

 

MÖTE MED VÄSTSAHARAS KVINNOR

november 29 @ 18:00
ABF-huset i Stockholm

Möte onsdagen den 29 november 2017 kl 18.00 i Per Albin-salen, ABF-huset, Sveavägen 41

LIMAM EL JALIL Polisarios nye Sverige-representant informerar om den aktuella situationen i Västsahara och i flyktinglägren.

OTTO WIDMARK handläggare på Palmecentret redogör för dess arbete för Västsahara.

MOUMNA SID BRAHIM rektor för Olof Palmes School i det västsahariska flyktinglägret L´Aauin framför en hälsning.

Vi bjuder på frukt och förfriskningar.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

 

DEN SVENSKA VAPENEXPORTEN: EKONOMISK LÖNSAMHET ELLER MORAL?

november 30 @ 17:30 – 19:00
ABF – Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm

Andra samtalet i panelserien ”Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse” 

Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken bemöts ofta genom att hänvisa till nuvarande lagstiftning som reglerar svensk vapenexport, till Sveriges förmåga att försörja sitt eget försvar och till försvarsindustrins betydelse för svensk ekonomi. Här uppstår i regel ett dödläge mellan två olika positioner där moraliska argument i grova drag ställs mot ekonomiska. Men stämmer det att det svenska försvaret och den svenska ekonomin är beroende av vapenexport? På vilket sätt kan omställning och diversifiering av militära företag skapa en väg ut ur dödläget?

Arrangör: Stockholms Fredsförening, Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER), ABF Stockholm

Mer informaion »