Ny skrift om kvinnokamp!

Kvinnokamp_KFF_ver2


Under hösten 2014 arrangerade Kvinnor för fred och och Sveriges fredsråd den välbesökta föreläsningsserien Kvinnornas kamp för fred. Nu finns serien som skrift med en introduktion av Ingela Mårtensson och ett kapitel där vi listar metoder och strategier som använts under de senaste hundra åren.

I år är det 100 år sedan första världskriget bröt ut och vi ville lyfta kvinnors arbete för fred under det senaste seklet. Syftet har varit att ta reda på vad vi kan lära av dem.

Serien handlade bland annat om kvinnor som arbetade med fredsfrågan runt första världskriget som Elin Wägner och Andrea Andréen, fredsmötet i Haag 1915, Rosa Luxemburg, Alva Myrdal, Inga Thorsson och kvinnligt motstånd mot kärnvapen och nazism.

I skriften kommer en rad svar på frågan vad vi kan lära av kvinnor som arbetat för fred under andra tider – för fredsarbetet i dag och framöver.

En tanke med serien var också att vi inom fredsrörelsen skulle mötas för att diskutera utmaningarna i svensk säkerhetspolitik. Förhoppningsvis ger skriften underlag för fortsatta diskussioner. Det finns mycket som händer som inte speglas till- räckligt i offentligheten, till exempel värdlandsavtalet med Nato, de militära övningarna i norra Sverige och avlyssningsstationerna på svensk mark.

Utgångspunkt och fokus har varit svensk säkerhetspolitik i dag och framöver. Det är makthavarna i Sverige som vi har störst möjlighet att påverka.

Alla medlemmar får skriften med posten! Ni andra kan ladda ner den här:
KFF-Kvinnokamp-webpdf


*

code