Ny skrift om Norden och militariseringen av rymden

Titelsida2De nordiska länderna deltar i en militarisering av rymden som i dag går de allra flesta förbi. Så gott som varje militär operation är beroende av satelliter för kommunikation och styrning av stridsaktiviteter – i detta sammanhang har svensk rymdteknologi fått en allt större internationell betydelse. De flesta dagliga passeringarna av satteliter kan observeras från den svenska rymdraketbasen Esrange öster om Kiruna. Därtill drivs Europas största krigsövningsområde NEAT av det svenska Rymdaktiebolaget. Där testas drönare och stora militärövningar sker i NATO:s regi.
Samtidigt dras alltmer politiskt intresse mot Arktis när isen smälter. Norden befinner sig i ett nytt geopolitiskt läge med spänningar mellan stormakter.

Kvinnor för fred sprider kunskap och väcker debatt kring de här frågorna. I somras arrangerades en internationell konferens The High North and International Security och nu finns de innehållsrika konferensdagarna sammanfattade i en skrift som du kan ladda ner här.

Deltagarna vid konferensen representerade ett brett spektrum av folkrörelser från olika delar av samhället, och kom från Europa, Asien, Latinamerika, Ryssland och USA. Det enades om ett uttalande som finns med i skrfften, med fokus på att skydda nordområdena, demilitarisera yttre rymden och undanröja kärnvapenhotet.

 


*

code