oktober 2018

LJUSVAKAN

24 oktober @ flera städer

På FN dagen den 24 oktober, 2018 kommer nätverket Ljusvakan ”Förbjud kärnvapen NU!” att anordna en ljusvaka i centrala Göteborg. Syftet är att göra det klart för politikerna att vi inte vill leva i en värld där kärnvapen, de ultimata massförstörelsevapnen, ständigt hotar vår framtid. Vi vill att de ska arbeta för fred och inte bidra till att skapa förutsättningar för en konfrontation mellan kärnvapenländerna . Vi vill att de ska ställa sig bakom FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen.

Nätverket Ljusvakans koncept har nu spridit sig till flera städer in landet, 24 oktober kommer det att arrangeras ljusvakor i:

 

GÖTEBORG
Vi samlas på Gustav Adolfs Torg klockan 18:00 den 24 oktober på FN Dagen. Tanken är att vi under en stund står med ett levande ljus i handen, och att vi tillsammans skapar en mäktig manifestation för en kärnvapenfri värld.

STOCKHOLM
Musik och tal på Sergels torg, klockan 18.00 – 19.30. Anordnat av Sveriges Fredsråd, kontakt: marilyn.barden@gmail.com

LAHOLM
Ljusvaka framför biblioteket klockan 18-19. Föreläsning på biblioteket med Svenska FN förbundets nya generalsekreterare Petra Hallebrant, klockan 19, samt visas utställningen Globala målen för en hållbar utveckling 2030. Anordnat av Kvinnor för Fred, kontakt: sussane.gerstenberg@telia.com

UPPSALA
Ljusvaka på Stora torget, klockan 18-19. Arrangörer: IKFF och Kvinnor för Fred, kontakt: uppsala@ikff.se

VARBERG
17.30 fredssånger Kulturhuset Komedianten, 18.30 ljusvandring till Brunnsparken, 19.00 ljusmanifestation i Brunnsparken. Anordnat av lokalt fredsnätverk, kontakt: fn.varberg@live.se

MALMÖ
17.30-18.30 Gustaf Adolfs Torg. Anordnat av lokalt fredsnätverk, kontakt: anne.ros@telia.com

KIRUNA
Kupoltorget klockan 17.00

LULEÅ
Kl.17-18 Manifestation på gågatan, samling vid Gula paviljongen. 
Kl.18-19 Luleå internationella kör sjunger fredssånger i Domkyrkan med anledning av FN-dagen
Kl.19.30-20.30 Samling vid Kallax flygplats. Ljusmanifestation och fredssånger. 
Arrangeras av Nato ut ur Norrbotten och Kvinnor för Fred, se affisch