Kersti Ertem

Kontaktkvinna i Uppsala

E-mail: kersti.ertem@bredband.net

Jag kom i kontakt med Kvinnor för fred 2001 då jag såg en annons om en tyst manifestation på Stora torget i Uppsala som Kvinnor för fred anordnade. Jag tänkte att stå tyst kan väl nästan alla göra… Sedan dess så har jag varit aktiv i föreningen. Jag har bland annat varit Kvinnor för freds representant i Sveriges fredsråd och i Uppsala har jag representerat föreningen i Uppsalas Fredskoalition.

Israel/Palestina-konflikten har alltid varit stor för mig och i Kvinnor för fred har jag haft möjlighet att engagera mig i frågan.