Styrelsen / SAMLA

Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas fyra gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet. 

Kontakt: samla@kvinnorforfred.se


Följande personer valdes på årsmötet 2021 för att representera respektive lokalförening:

Kiruna


Gun-Britt Mäkitalo

gbmakitalo@gmail.com

Hälsingland

My Leffler

my.helsingland@hotmail.com

Uppsala 

                

 Ingalill Ek                                 Merit Aguirre   

ingalill.s.ek@gmail.com             merit_aguirre@hotmail.com

Stockholm

                
Sylvia Rönn – kassör                 Britta Ring

sylvia.ronn@kvinnorforfred.se   ringbritta@gmail.com

Laholm/Halmstad

                 

Susanne Gerstenberg                 Lena Angviken

susanne.gerstenberg@telia.com  lena.angviken@telia.com

Skåne

 
Jea Jonsson

jea@tomellila.nu