Österlens Fredsfestival 2022

Fred på jorden Fred med jorden 

Ett samtal vid Österlens Fredsfestival 2021

Österlens fredsfestival återkommer i år, den 5 – 7 augusti

Program

Fredagen den 5 augusti  

11.00-c:a 21.00 

11.00 – 11.30 Tal/Fredsmanifestation på Torget/Hamnplan med Olof Buckard och representanter för arrangörsgruppen.

12.00 – 12.15 Invigning med musik av ”Vindkraft” samt sång och kör

12.15 – 12.30  Hälsa välkommen, presentation av program och upplägg, orientering i tält och omgivningar (Anna och Gudrun

Organisationer med info- och bokbord presenterar sig.

12.30 – 13.15: Åsa Löfgren, forskare och författare, Associate Professor at the Department of Economics, University of Gothenburg. Löfgren is an expert in the area of climate economics; in particular she has focused on climate change and behavioral economics. Har suttit med i Klimatpolitiska Rådet 2018-2020. Om hotet mot livet på jorden. IPCC-rapporten, Klimatpolitiska rådets utvärdering av regeringens arbete, osv.  Föreläsning och frågor

13.15 -15.15: Gäster från Fredsorganisationer i våra nordiska grannländer:

Liss Schanke, styremedlem i Norges Fredsråd och i den norska sektionen av IKFF

Ida Harslöf, forkvinde WILPF, Danmark

Torsten Laxvik, författare, skribent och naturbruksbonde, Sverige

Hasse Schneiderman, Formand for fredsministerium og koordinator i Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark

Marianne Laxén, Finland (ej fått svar ännu)

Helge Ratzer, talsperson, Århus mod Krig og Terror, medlem i styrelsen för fredsministerium, Danmark

Presentationer och samtal, moderator Ingalill Bjartén  

15.15 – 16  Paus

16.00 – 17.00: Sylvia Carlsdotter (Kulturskolan, m.m.)

Vad gör vi med barnen kamrater? Det var en fråga som ställdes av engagerade och demonstrerande föräldrar på 70/80 talet, när vi formade jättelika fredsdemonstrationer och vi släpade med ungarna. Alltid!  Nu är den frågan högst relevant. Vad gör vi med barnen som får krigs- och klimatångest? Hur talar vi medbarnen om klimatkrisen och den nya säkerhetspolitiska krisen? Kulturens viktiga roll och betydelse för både barn och vuxna när världen skakar (föredrag/samtal/performence/workshop)

17.00– 17.20:  Poesiläsning, Birk M Andersson, haikudiktläsning 

 (fortsätter sedan med inhopp mellan olika programpunkter)  

17.20 – 18.00: Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskap och miljöstudier, lyfter frågor om demokratin i klimatkrisens tid. Vi är mitt i en existentiell klimatkris med förändrade villkor för allt liv på jorden, kopplat inte minst till vår energianvändning. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Rysslands krig mot Ukraina är ett aktuellt negativt exempel där vårt beroende av fossila bränslen samspelar med auktoritära styrelseformer. Vilka stigar kan vi istället utforska tillsammans som ger lägre energianvändning, mindre utsläpp och en fredlig framtid? Föredrag/frågor

18.00 – 18.15: Mao, Musik,   musiker från Guinea Bissau, spelar nyckelharpa

18.15 – 18.30: Kemal Görgü, Estradör och ordförande i Artister för Fred

Skådespelare, kurdiska teaterns grundare, familjeterapeut, fredsaktivist  

18.30 -19.15: Anna Sundström, Palmecentret, om det säkerhetspolitiska läget? föredrag/samtal/frågor

C:a 19.45 -20.45: (Programmet hålls i Kyrkans Hus, Allgatan 7, 272 32 Simrishamn) Markku Rummukainen, klimatrådgivare och Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI, samt professor i klimatologi vid Lunds universitet. Klimatfrågan – en utmaning, med lösningar. Föredrag/frågor/samtal.

Lördagen den 6 augusti  

Hiroshima-dagen 

11.00-21.30 

11.00 – 11.30 Tal/Fredsmanifestation på Torget/Hamnplan med Olof Buckard och representanter för arrangörsgruppen.

12.00 – 12.40 : Sven Eric Liedman, författare och idé-historiker, om tidsandan och det nya säkerhetspolitiska läget. Vem ska  sluta med vad och varför? Föredrag/samtal

12.40-13.10 : Daniel och Elin , Musik:

Folksångerskan Elin Lyth och låtskrivande musikern Daniel Östersjö låter stämsång, gitarrkomp och gripande berättelser ta plats i egna och andras tonsättningar. De låter svensk och amerikansk folkmusik gå hand i hand. Trollformler möter Joe Hills engagemang mot krig och orättvisor. Fransk amour och Apollinaires erfarenheter av första världskrigets skyttegravar griper tag och förför – i det som är dylanskt, folkligt och franskt.

13.10 – 13.40: Alf Hornborg, författare, bl.a. till boken Kannibalernas maskerad : pengar, teknik och global rättvisa i antropocen. I ”Kannibalernas maskerad” anlägger human ekologen Alf Hornborg ett antropologiskt perspektiv på hela resurs- och omställnings problematiken och visar hur pengar och teknik i själva verket fungerar som raffinerade metoder för att tillägna sig andra människors tid och naturresurser. Kan vi tygla vår rovdrift på varandra och planeten genom att utforma våra pengar på nya sätt? Kan vi föreställa oss en ekonomi som tar hänsyn till människor och miljö bortom vår horisont? Kan vi genomskåda vår tids magi? Föredrag/samtal

13.30 – 13.40 : Haiku –  Birk Andersson,  Haiku   

13.40-14.20: Sasja Beslik, hållbarhetsekonom, om ekonomiska flöden som håller igång fossilindustri och vapentillverkare. Föredrag/frågor

14.15- 14.45:  Maria Blom, sångerska, låtskrivare och konstnär. Hon arbetade med Ship to Bosnia som sände båt med förnödenheter ner till Bosnien under kriget och driver ett sidoprojekt som heter Write4Peace. Har släppt tre egna soloskivor och turnerat med många av våra stjärnor som Ulf Lundell, Eldkvarn, Py Bäckman, Totta Näslund och senast med Lasse Winnerbäck för fred i Kungsträdgården i Stockholm.

 14.45 -15.15 Paus

15.15 – 16.00 : Anders Kompass  sedan jan 2022 vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. Han har en lång internationell karriär bakom sig, med framstående tjänster inom FN och UD. Han har bland annat varit chef för fältavdelningen på FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter (UNHCHR) i Genève och representant för UNHCHR i Colombia, Guatemala och Mexiko. Anders var Sveriges ambassadör i Guatemala (2017–2020). Föredrag/samtal/frågor

16.00-16.30 

Musik Brittakåren 

Brittakåren rycker ut till alla fromma i fredens tjänst

I Brittakårsland finns inga krig och alla får det dom behöver! Anna-Britta, Britt-Märy och Loll-Britt bjuder på fredsivrande stämsång, gitarrer, bas och sväng!

16.30- 17.15 Frida Stranne, forskare och författare, doktor i freds- och utvecklingsforskning, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala, om det säkerhetspolitiska läget och den nya stormaktspolitiken, föredrag/samtal

17.15 – 18.45: ”Ett samtal om civilt motstånd” med Marika Lagercrantz , skådespelare, f.d. kulturråd i Berlin och perioden 2015-2021  ordf. i KLYS och Anita Goldman, författare och journalist samt Gudrun Schyman.

19.00-19.30: Lina Ekdal.  Poesi

 19.45-20.15 : Göran Söllscher, Musik

 Ca 20.30- Gemensam Ljusmanifestation vid Tullhusstranden,  med kör 

Söndagen den 7 augusti  

 11.00 – 12.30 Fredsgudstjänst i Nicolai Kyrka i Simrishamn. Medverkande bl.a. Olof Buckard, musik och körer. Se särskilt program.

·       Festivalen ackompanjeras av en installation, ett träd, där alla som vill får hänga upp sina önskningar inför fred och framtid. Alla lappar kommer sedan att överlämnas till kommundirektören f.v.b. till beslutsfattare.


*

code