Östersjöområdet – en av världens mest militariserade regioner

Östersjön är ett av världens smutsigaste hav och samtidigt är Östersjöområdet en av världens mest militariserade regioner. De senaste åren har internationella militära övningar i regionen ökat betydligt. Drivmedel står för merparten av militärens klimatpåverkan – enligt svenska försvaret 83 procent varav flyget svarar för 70 procent koldioxidutsläpp.

Klimatförändringar utgör tillsammans med kärnvapen de största hoten mot mänskligheten. Nyligen publicerade FN:s klimatpanel en rapport om hur klimatförändringarna påverkar haven och isarna på jorden. Det är en skrämmande läsning, som tydligt visar att klimatkrisen också är en havskris. Havet är som en svamp som suger åt sig koldioxid. Världshaven absorberar 90 procent av jordens överskottsvärme, som beror på våra utsläpp från fossila bränslen.

Det ställs krav på alla delar av samhället inklusive medborgarna att minska koldioxidutsläppen. Gäller inte detta försvarsmakten? Varför diskuteras sällan krigens och militära verksamheters bidrag till klimatkrisen? Existerar faktisk kunskap om militärens påverkan på klimat och miljö?

Kvinnor för Fred genom Ingela Mårtensson
Uttalande från Kvinnor för Fred 2019-11-19


*

code