Media

Kvinnor för Freds medlemstidning kommer fyra gånger per år. Här hålls medlemmarna uppdaterade om det arbete som pågår i föreningen och aktuella fredsfrågor bevakas ur ett kvinnoperspektiv. Bidragen produceras till stor del av aktiva medlemmar.

Medlemstidningen som kommer som inlaga läggs ut på hemsidan fyra veckor efter det att medlemmarna fått den i brevlådan.
 

Utöver dessa fyra får medlemmarna en tematidning, minst två gånger per år. Den omfattar 20 sidor, är i färg och på blankt papper.

Tematidningen läggs ut på hemsidan när en ny når förenings medlemmar.
 
Kvinnor för fred ger också ut fördjupande rapporter och skrifter.