Resolution 1325 blir rollspel i Göteborg

Bild: Hämtad från Operation 1325:s hemsida

Måndagen den 3 april och tisdagen den 4 april kommer Angeredsgymnasiet och Hulebäcksgymnasiet genomföra ett gemensamt rollspel utifrån Resolution 1325, Kvinnor, fred och frihet med elever från sex olika klasser (omkring 200 elever). Bakgrunden är att Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen tillsammans med GR Pedagogiskt Centrum arbetat sedan flera år kring FN-rollspel med fokus på denna resolution. IKFF:s expertkunskap inom sakfrågan och PC:s erfarenhet med rollspel i skolan har lett till spel som blivit mycket uppskattade både bland elever och lärare och som ofta fortsatt med brett samhällsengagemang ute i klasserna.

I år har vi velat vidareutveckla rollspelet att gälla två olika skolor. Angeredsgymnasiet, där en majoritet av eleverna har svenska som andra språk och Hulebäcksgymnasiet, där de flesta har svenska som första språk. Eleverna kommer att blandas i de olika medlemsländerna de ska representera och de får själva bestämma hur förhandlingarna ska se ut, skriva resolutioner och argumentera utifrån olika länders kultur och värderingar.

Titti Wahlberg medlem i Kvinnor för Fred skriver:

Här är några tankar bakom att jag i några år försökt få fler skolor att jobba med FN-rollspel speciell utifrån resolution 1325.

Först och främst är det en fantastisk upplevelse att vara med om för de allra flesta ungdomar har det visat sig i alla utvärderingar. För det andra är det en effektiv metod att sätta sig in i hur andra tänker, vilket gör det mer spännande än när man passivt sitter av en föreläsning. För det tredje är det ett nytt sätt att sätta sig in i komplexa sammanhang och passar därför särskilt bra i ämnen som samhällskunskap.

De ungdomsgrupper som är aktuella är samma grupper som Försvarsmakten gör allt för att värva. De säger att det är just denna ålder ungdomar är som allra mest mottagliga för deras budskap och stora summor satsas i annonser och inbjudningar. 1000 möjligheter vad du kan bli i försvarsmakten. Military weekender det roligaste och mest intressanta sättet att lära sig mer om Försvarsmakten. Det kostar inget och du får resa, mat och boende samt är försäkrad under helgen. Du får låna uniform och utrustning som du behöver. Med fler kvinnor får vi ett starkare försvar. Flera karriärmöjligheter finns. Det nämns sällan vad arbetet egentligen går ut på.

Kursplanerna i dagens skola är hårt styrda och lärarna har därför ont om tid att hinna igenom dem. Därför är det än viktigare än någonsin att fler skolor får möjlighet att ge sina elever kunskaper så att de själva kan ta ställning till för dem avgörande livsval genom att få tid att sätta sig in komplexa frågor som FN-rollspelen innebär. Åtminstone en gång under sin gymnasietid borde varje elev ha fått vara med om detta. Det vore verklig folkbildning och skulle höja kunskapsnivån i skolorna åtskilligt.

Spelbranschen växer så det knakar och i den ingår rollspel. Sverok är med sina 100 000 medlemmar i 3600 föreningar landets största ungdomsförbund, vilket är dubbelt så mycket medlemmar som alla politiska ungdomsförbund tillsammans. Tänk om skolan kunde bli en del av denna ungdomskultur, som inkluderar alla oavsett varifrån man kommer. FN-kunskap borde vara en grundläggande uppgift för skolorna idag, när så många har bristande kunskap om vad FN är. Därför är det här rollspelet speciellt spännande när Angereds ungdomar ska spela tillsammans med Hulebäcks. Två helt olika gymnasieskolor.

När jag har varit ute på skolor har jag ofta frågat om de känner till 1325 och fått svaret nej från en majoritet av lärare och elever. Många elever vet inte heller vad Nato är. Detta är några av mina intryck och anledningen till mitt engagemang.


Kontakt: Titti Wahlberg, tel: 0704 187060

Vill du veta mer om resolution 1325, gå in och läs mer på
Operation 1325
Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet. Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnoorganisationer, däribland Kvinnor för Fred, och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter.

Comments are closed.