Se politikerdebatten om Nato

Under årets Almedalsvecka arrangerade Kvinnor för fred en seminariedag på St Hansskolan i Visby. Paneldebatten om Nato där Hans Linde (V), Veronica Svärd (FI), Allan Widman (FP), Desirée Pethrus och Elisabeth Björnsdotter Rahm deltog, handlade bland annat om hur de olika partierna förhåller sig till Nato och hur man ser på till exempel Natos kärnvapendoktrin. En rapport från hela dagen kommer i nästa nummer av medlemstidningen. Debatten kan du ta del av här:

 


*

code