Seminarium i Göteborg om EU och Nato

Inbjudan till seminarium om EU och Nato

Samarbetet mellan Europeiska unionen och Nato har förstärkts successivt. Av EU:s 28 medlemsstater är 22 även medlemmar i Nato. I september 2013 antog EU-parlamentet en resolution om EU:s militära strukturer där Nato spelar en viktig roll. Det handlar om ett närmare politiskt och militärt samarbete kring konflikthantering, resurser, strategisk planering och genomförande av militära och civila insatser.

På vilket sätt bidrar Nato och EU för att lösa dagens konflikter och krig?

Folkrörelsen Nej till EU arrangerar ett internationellt seminarium EU och Nato. Seminariet hålls på engelska. Fri entré. Anmäl dig om du vill ha smörgås till kaffet till perhernmar@hotmail.com.

TID: Lördagen den 14 maj klockan 11.00 – 16.00
PLATS: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1, Göteborg

PROGRAM
11.00 Introduction – Per Hernmar, No to EU

11.10 EU and Nato – a historic review
Reiner Braun, No to War – No to Nato

11.40 EU and Nato in current conflicts and wars
Claudia Haydt, No to War – No to Nato

12.10 Nordic defense and security cooperation
Ingela Mårtensson, Women for Peace

12.40 Coffee break

13.10 The role of the EU and Nato in a global world
Jörgen Johansen, peace resercher

13.55 Libya after the Nato mission
Asma Khalifa, peace resercher

14.40 Nato summit in Warsaw
Kristine Karch, Lucas Wirl and Polish representative

15.00 Exchange of experiencies and visions
Discussion and conclusion

V Ä L K O M M E N


*

code