Seminarium om klimat, fred och säkerhet

Kvinnor För Fred bjuder in till en seminariedag med föreläsningar, panelsamtal och diskussioner om klimatförändringar och konflikt. Väpnade konflikter leder till otrygga samhällen med bristande säkerhet, de påverkar naturen och möjligheten till försörjning. Vilka vägar finns det till att bygga ett mer jämlikt och fredligare samhälle?

Plats: Studieförbundet Sensus, Drottninggatan 4, Uppsala
Seminariet kan även följas digitalt på Zoom
Tid: 19 mars 9.30 –16.00
Anmälan: info@kvinnorforfred.se eller 076-117 97 27

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Inledning – Ingalill Ek

10.10 Militären eskalerar klimatkrisen – Åse Möller Hansen, informationsansvarig, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet Norge

10.50 Klimat, kris och konflikt – Staffan Laestadius, professor emeritus vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

11.30 Lunch

13.00 Militarism och klimatkris – hänger det ihop? – Gudrun Schyman, ordförande i klimatnätverket Fria Pensionärer

14.15  Paus

14.45 Nordisk fredsrörelse – Ingela Mårtensson Kvinnor för Fred Sverige, Åse Möller, IKFF Norge och Ulla Klötzer Kvinnor för Fred Finland

15.30 Gemensam diskussion

16.00 Avslutning

Ladda ner programmet här.
Ladda ner inbjudan här.


*

code