SVERIGE MÅSTE STÅ BAKOM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

Pressmeddelande – Kvinnor för Fred – 19 januari

Sverige måste stå bakom förbud mot kärnvapen

I fredags presenterades regeringens utredning om FN-konventionen för ett globalt förbud mot kärnvapen. Ensamutredaren Lars-Erik Lundin kom till slutsatsen att Sverige inte ska skriva på konventionen, enligt Kvinnor för Fred en direkt reaktion på USA:s försvarsministers brev till svenska regeringen i höstas. Brevets budskap var att om Sverige skriver under FN-konventionen så kommer det att få konsekvenser för svenskt militärt samarbete med USA och Nato.

Lundin framhåller Ickespridningsavtalet av kärnvapen (NPT) som överordnat, eftersom alla kärnvapenstater i FN:s säkerhetsråd har undertecknat det. Enligt NPT-avtalet förbinder sig Kärnvapenstaterna att verka för en total nedrustning av kärnvapen. NPT har funnits i 50 år. Har kärnvapnen försvunnit? Nej, visserligen har antalet stridsspetsar minskat betydligt, men kärnvapenstaterna har utvecklat effektivare och mindre vapen, som räcker för att förgöra allt levande på vårt klot. Ska vi vänta i 50 år till? Kärnvapen är det största hotet mot mänsklighetens överlevnad.

ICAN fick Nobels fredspris 2017 som ”Den ledande civilsamhälleliga aktören i kampen för ett förbud mot kärnvapen reglerat i internationell rätt”. Detta verkar helt ha gått utredaren förbi. Kvinnor för Fred anser som ICAN att FN-konventionen om ett globalt kärnvapenförbud är en moralisk och politisk fråga. Det är inget juridiskt fall.

När ICAN:s generalsekreterare tog emot priset ställde hon frågan ”Ska kärnvapnen försvinna, eller vi? Det ena eller det andra kommer att ske. Den enda förnuftiga vägen är att eliminera risken för att hela mänskligheten utplånas av en impulshandling i plötslig vrede.”

Kvinnor för Fred ställer samma fråga till regeringen ”Ska kärnvapnen försvinna eller vi?”                                                                                               

Kvinnor för fred
Kontakt: Ingela Mårtensson, tel. 070-6172627

Comments are closed.