Sverige och USA övar krig 

Man skapar inte fred genom att rusta för krig. Nu pågår en avancerad planering för krig som försvarsminister Peter Hultqvist motiverar med att säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats och hänvisar till Ryssland.

Under november deltar USA i en svenskledd militärövning utmed Östersjökusten; marin-, flyg- och markförband ingår. Enligt försvarsmakten är syftet att stärka dess förmåga att snabbt kunna genomföra insatser tillsammans med andra. 

I regeringens senaste försvarsproposition (2021-25) konstateras att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och inte heller att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. ”Sverige kommer att påverkas om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde.”

I propositionen, som innebär en enorm höjning av försvarsanslaget, ingår fem nya regementen. De nygamla regementena i Sollefteå/Östersund och Falun ska till exempel underlätta amerikanska trupptransporter att ta sig vidare från Trondheim genom Sverige till Östersjön. 

Hur mycket bidrar Nato och dess partners inklusive Sverige till försämring av säkerhetsläget i Norden?

Vilka åtgärder tar Sverige för att minska spänningen i Östersjöregionen?

Susanne Gerstenberg
Kvinnor för Fred


*

code