Sverige ställer upp på Nato:s krav på upprustning

Regeringen har tillsammans med Centern och Liberalerna (30/8) beslutat att öka den militära budgeten successivt till 84 miljarder kronor 2025. Det betyder att dess andel av BNP ökar från 1.0 procent (2018) till minst 1.5 procent (2025).

Årets budget har höjts med nio miljarder och uppgår till 56 miljarder och nu ska den höjas ytterligare med 28 miljarder fram till 2025.

Hur kan det komma sig att Sverige behöver denna enorma upprustning?

Svaret på frågan är med all sannolikhet Nato.

På Natos toppmöte 2014 beslöts att alla medlemsstater ska avsätta minst två procent av BNP till nationellt försvar. Det ska ske under åren fram till 2024.

Sverige har under senare år dragits allt mer in i Nato. De riksdagspartier som vill att Sverige ska bli medlemmar kräver att Sverige också ska avsätta två procent av BNP till försvaret. Nu har tydligen regeringen också sällat sig till denna linje.

Det betyder att de närmaste fem åren kommer det att ske en väsentlig militarisering av Sverige såväl som övriga Europa. Hur kommer det att påverka klimatet? Finns sådana beräkningar över huvud taget?

På EU:s möte för försvars- och utrikesministrar i Helsingfors 29 – 30 augusti konstaterades att det finns en direkt koppling mellan klimatförändringar och försvars- och säkerhetsfrågor.

Kan försvarsminister Peter Hultqvist tala om hur försvarets koldioxidutsläpp kommer att öka med denna upprustning. Hur rimmar det med Parisavtalet som kräver att utsläppen ska minska de kommande tio åren?

Ingela Mårtensson
Uttalande från Kvinnor för Fred 2019-09-14


*

code