Thage G Peterson på FN-dagen

På FN-dagen den 24 oktober höll socialdemokraten Thage G Peterson ett tal i Rättviks kyrka. Han lyfte att det är viktigare än någonsin att hävda FN-stadgans våldsförbud och ifrågasätta militära lösningar.
– Vi får inte tro att krig och dödande är lösningen på motsättningar och konflikter, menar han.

Han riktade ett särskilt tack till några organisationer, bland annat kvinnor för fred:
”Idag på FN-dagen vill jag tacka och hylla alla dem som arbetar för fredens sak. Det finns många enskilda svenska medborgare och svenska organisationer som lägger ner ett omfattande arbete. Jag vill särskilt nämna Svenska FN-förbundet, Föreningen Afghanistansolidaritet, Svenska Afghanistankommittén, IrakSolidaritet och Föreningen Kvinnor för fred. Det här är organisationer som borde uppmärksammas och hyllas mycket mer för sina insatser. Jag gör det idag här i Rättviks kyrka.”

Hela talet kan läsas på http://www.afghanistan.nu/news/view_printer.asp?ID=660


*

code