Till statsminister Stefan Löfven

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen kommer att träda i kraft i början av nästa år. Det blev klart när Honduras som 50:e land ratificerade förslaget. Det är en stor framgång för alla kärnvapenmotståndare och inte minst för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) − en internationell koalition av 468 civila organisationer i 101 länder och där Kvinnor för Fred är en av dem. ICAN har gjort ett enormt arbete och belönades med Nobels fredspris 2017.

Sverige var med och röstade fram förslaget för tre år sedan men valde sedan att inte skriva under konventionen. Det var en stor besvikelse för fredsrörelsen inte minst med tanke på att Sverige under många år var en stark och aktiv motståndare till kärnvapen och verkade för dess avskaffande.

I år är det 50 år sedan icke-spridningsavtalet (NPT) trädde ikraft där kärnvapenstaterna förband sig att nedrusta och göra sig av med alla vapnen. Det har inte skett utan i stället har de moderniserat och effektiviserat sina vapen. Kärnvapen är tillsammans med klimatförändringen det största hotet mot mänskligheten.

Eftersom konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att träda i kraft inom 90 dagar önskar vi få svar på följande frågor:

Hur kommer det att påverka regeringens agerande vad gäller kärnvapen?

Hur kommer din regering rent konkret att verka för eliminering av alla kärnvapen i enlighet med NPT-avtalets?

Tacksam för svar.
Kvinnor för Fred


*

code