Uppsala Fredspris till Kvinnor för fred!

Kvinnor för fred har fått Uppsala Fredspris 2015, i kategorien Fred och Säkerhet. Priset i samma kategori delas med The Challenge Group och delades ut igår vid en gala på Uppsala Slott.

Prismotiveringen:

Kvinnor för fred har sedan slutet av 70-talet arbetat för att främja fred och nedrustning. Genom sitt outtröttliga och långsiktiga arbete har dessa kvinnor visat på styrkan i fredliga manifestationer och bedrivit ett gediget arbete i det tysta. Karin Dahls engagemang i fredsarbetet bör även lyftas fram särskilt. Hon har arbetat för att undvika våld i lösandet av konflikter nationer emellan och hennes engagemang för fredsfrågor har sträckt sig över decennier. Med sina eldsjälar och sin imponerande kamp för fred är Kvinnor för fred en värdig vinnare inom kategorin Fred och Säkerhet.
Mer info om Uppsala Fredspris finns här: www.uppsalafredspris.se

*

code