Uttalande om krisen i Persiska viken

Läget i Persiska viken har trappats upp efter att ett svenskägt fartyg under brittisk flagg beslagtagits  av Iran för tre veckor sedan. Hormuzsundet är av enormt stor strategisk betydelse då större delen av oljeflödet från Mellanöstern  måste passera där. Ytterst handlar det om  rätten att färdas på internationellt vatten.

Britterna, som liksom Sverige är direkt inblandade, reagerade snabbt genom att förslå en  militär styrka för att skydda fartyg i Persiska viken. Till saken hör att Storbritannien tidigare beslagtagit ett iranskt fartyg utanför Gibraltar. Dessutom har Iran tillfångatagit ytterligare fartyg.

USA – som ser Iran som sin huvudfiende – vill få hjälp att skapa en militär insats i området och har inbjudit bl a Tyskland och Sverige att ingå. Tyskland har sagt nej och vill hellre minska spänningen i förhållandet till Iran med diplomatiska medel.

I stället för att Sverige antar samma linje går försvarsmakten ut och deklarerar att de är beredda att delta påhejade av de borgerliga partierna.

Persiska viken har utvecklats till en krutdurk med starka militära makter involverade. Det går inte att jämföra med svensk insats mot somaliska pirater. Risken är snarare att det kan eskalera till storkrig.

Tidigare hade Sverige inställningen att konflikter måste i första hand lösas med fredliga medel. Det borde i högsta grad gälla i denna situationen. Det här handlar om internationell rätt och bör utredas av FN och dess folkrättsliga experter – inte av militärer.

Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred


*

code