Uttalande om värdlandsavtalet från KFF:s årsmöte

I dagarna kommer regeringen att överlämna en proposition till riksdagen om godkännande av ett värdlandsavtal med Nato. Motiveringen är att Sveriges förmåga att ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig i Sverige eller i närområdet kommer att underlättas och öka med detta avtal.

Kvinnor för Fred anser att säkerhetspolitiken är en angelägenhet för medborgarna eftersom den är till för att skydda landet och dess befolkning. Det ställer krav på öppen information, vilket inte har förekommit när det gäller värdlandsavtalets tillkomst.

Sverige har guldkort i Nato som ett aktivt partnerland. Vårt samarbete med Nato inom Partnerskap för Fred har gradvis utvecklats och fördjupats utan att svenska folket har givit sitt stöd.

Svenska regeringen beslutade redan 2010 om att utveckla värdlandsstöd, vilket riksdagen inte informerats om. Det var först efter regeringens beslut den 26 juni 2014, som det blev officiellt och drygt två månader senare var avtalet undertecknat av överbefälhavaren.

Mitt i sommaren 2015 skickade försvarsdepartementet ut en PM om ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd” till 47 remissinstanser men inte till några organisationer inom fredsrörelsen. Det visar hur nonchalant man ser på frivilliga organisationers engagemang för fred och säkerhet.

Vi anser att hanteringen av värdlandsavtalet är odemokratisk då allmänheten inte informerats eller haft möjlighet att sätta sig in i vad det innebär.

Kvinnor för Fred menar att det saknas en konsekvensanalys av värdlandsavtalet när det gäller landets säkerhet. Det är märkligt med tanke på att avtalet handlar om att en kärnvapenallians ska kunna placera högkvarter på svensk mark.

Utifrån dessa skäl – demokratiskt underskott och brist på analys av konsekvenserna för Sveriges säkerhet – anser Kvinnor för Fred att riksdagen bör besluta om återremiss av ärendet.

2 kommentarer hittills.

  1. Lars Brännberg skriver:

    Instämmer.
    Det finns ett enormt demokratiskt underskott i denna fråga.
    Dessvärre är detta mera regel än undantag när det gäller dessa frågor. Som ändå gäller liv eller död för massor av människor.

  2. Charlotta Wallin skriver:

    Många fler måste få möjlighet att uttala sig i denna fråga. Regering (tom flera olika) och krigsmakt har inte och får inte ta sig rätt att allenarådande bestämma om detta!


*

code