Välkommen på möte med Stockholmsgruppen!

Det är medlemsmöte för Stockholmsgruppen den 14 januari kl 18, i Kvinnor för freds lokal på Hammarby allé 93. Vi talar om den kommande verksamheten över en kopp kaffe eller te. Vi vill särskilt informera nya medlemmar om Kvinnor för fred och verksamheten.

Kvinnor för fred Stockholms årsmöte hålls lördagen den 15 februari, i samma lokal som ovan.
Vi börjar med årsmötesförhandlingarna kl 11. Efter en paus med kaffe/te och smörgåsar samlas vi kring någon intressant programpunkt.
Motioner till årsmötet lämnas senast den 17 januari.

 


*

code