Vart tog klimatet vägen under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen?

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen har nyligen avslutats. Här samlas årligen den svenska eliten vad gäller svensk säkerhets- och försvarspolitik och diskuterar aktuella problem och framtidsplaner. Medborgarna har möjligt att följa konferensen i TV, vilket jag gjorde med intresse.

Det mest tankeväckande och skrämmande inslaget kom från professor Johan Rockström via länk från Potsdaminstitutet i Tyskland. Han visade i ord och bild effekterna av klimatförändringen med en ökning av den globala medeltemperaturen. Det leder till extremväder, höjning av havsnivån, etc.

Sedan Parisavtalet antogs 2015 har utvecklingen bara förvärrats. Då var staterna överens om att minska utsläppen av växthusgaser för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader. Idag är det ingen som tror att vi kan uppnå det målet.

Johan Rockström ansåg att trots den alarmerande utvecklingen så finns möjligheter att mildra konsekvenserna men då måste politikerna agera. Hans budskap hade tyvärr väldigt liten inverkan på övriga föredragshållare och debattörer på konferensen. De högst ansvariga för vår säkerhet och framtida överlevnad var i stället upptagna av det ryska hotet och hur vi måste satsa mer pengar på militären.

Moderate partiledaren menade att det räcker inte med att regeringen beslutat om att höja försvarsanslagen de närmaste fem åren med 40 procent utan krävde ytterligare nio miljarder. Flera partier framhöll dessutom att detta kommer inte att räcka framöver utan vill att Sverige efter 2025 höjer lika mycket till för att nå upp till Natos krav på två procent av BNP. Enligt den beslutade budgeten kommer Sverige att avsätta 1,5 procent av BNP till militären år 2025.

Klimatförändringar och kärnvapen är de största hoten mot mänsklighetens överlevnad. Trots det vill våra politiker inte diskutera vilka de enorma satsningarna på militären får för klimatet. För övrigt vill de heller inte (bortsett Vänsterpartiet) ställa sig bakom kravet på förbud mot kärnvapen.

Klimatförändringar och fred hänger ihop. Idag är 68 miljoner på flykt från sina hem på grund av klimatrelaterade katastrofer som svält och krig. År 2050 förväntas 200 miljoner människor vara på flykt på grund av klimatförändringarna. Detta kommer att påverka Europa inklusive Sverige. Då handlar det inte att satsa mer på militären.

Säkerhet handlar om vår överlevnad och därför måste klimatet vara en självklar del av säkerhetspolitiken. Det är märkligt att när klimatförändringarna mer än någonsin framstår som ett hot mot oss alla och då alla stater måste se till att minska sina koldioxidutsläpp, då finns inga diskussioner om hur militär verksamhet ska bidra till klimatavtalens mål. Tvärtom pågår en militarisering utan att dess konsekvenser finns på agendan. Det blev mycket tydligt på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år.

Ingela Mårtensson
Kvinnor för Fred

 


*

code