Västsahara – Afrikas sista koloni

Den 1 juli hade Emmaus ett seminarium om Västsahara, Afrikas sista koloni, som är ockuperat av Marocko. Seminariet hölls under Almedalsveckan i Visby och rubriken var ”Naturresursernas förbannelse”. I Västsahara finns stora naturresurser i form av fosfat och fiskevatten bland annat. Nu är flera företag på jakt efter olja i landet. Kontrakten skrivs med Marocko utan västsahariernas godkännade.

Seminariet inleddes med att Erik Hagen från organisationen WSRW (Western Sahara Resource Watch) berättade om organisationens kartläggning av Marockos utnyttjande av Västsaharas resurser. Enligt en FN-studie av Hans Corell är utvinning av olja i Västsahara emot folkrätten om det inte kommer västsaharierna tillgodo. Vid organisationens kontakter med oljebolagen uppger de att de endast prospekterar, men frågan är naturligtvis varför man gör det om man sedan inte ska utvinna oljan.

Annika Söder från UD talade om regeringens engagemang i denna fråga. En översyn görs nu om ett erkännande av Västsahara. Annika S menade att om Sverige får en plats i Säkerhetsrådet kommer regeringen att kunna påverka där för bättre förhållanden i Västsahara.

I seminariet deltog också representanter för Folksam, AP-fonderna och Tele 2. Företagens etiska ansvar togs upp. En diskussion gällde om det är mest effektivt att företag och investerare avbryter kontakten med företag som ägnar sig åt att stödja ockupationsmakten eller om det är bättre att behålla ägande i dessa företag och föra en dialog för att påverka till förändring.

Sylvia Rönn


*

code