Vi protesterar mot invasionen av Skåne på midsommarafton

Då landsätts främmande trupper på Österlen (en del av de 12 000 soldater på 44 örlogsfartyg och ett drygt 40-tal stridsflyg som just nu övar i Östersjön under befäl av en amerikansk viceamiral)

Vi vet inte ens om de medför kärnvapen eftersom detta ej besvaras vid förfrågan, än mindre kontrolleras.

Vi frågar oss hur denna upptrappning påverkar spänningarna i Östersjön. Ska Ryssland också ha en dubbelt så stor övning nästa gång enligt välkänd sandlådemodell?

Den risk som finns för freden är att spänningen mellan NATO och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skall utlösa skarpa militära incidenter.

Sverige bör istället i eget intresse inrikta sin utrikes och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen och skapa fredligare relationer genom: politisk dialog på högre nivå med Ryssland; samarbeta med Finland i OSSE; arbeta i EU för en avspänningsinriktad europeisk politik gentemot Ryssland och återvända till vår tradition och kompetens på nedrustningsområdet internationellt.

Vad kostar dessa övningar? Skola vård och omsorg skulle må väldigt bra av dessa pengar.

Vad kostar övningarna för miljön i form av utsläpp och resursslöseri?

Därför slår vi ett slag för freden i denna ljuva sommartid!

Kvinnor för fred, Skåne
Anne Rosberg, Jea Jonsson och Per Abrahamsson


*

code