Vi vill inte bidra till krigslekarna i Skåne och i Sverige. Vi vill inte ha Nato i våra trädgårdar.

Mellan den 9 och 21 juni genomförs Baltops 2019 – en gigantisk militärövning i södra Sverige och Östersjön.

Totalt deltar 12 000 soldater från sexton Natoländer, Sverige och Finland. Vi vill inte bidra till krigslekarna i Skåne och i Sverige. Vi vill inte ha Nato i våra trädgårdar.
Vi vill inte ha fallskärmsjägare och soldater på Ravlundafältet som ligger i närheten av Ravlunda kyrkogård där den svenska fredskämpen, nedrustningsambassadören och tidigare ordföranden för S-kvinnor Inga Thorsson är begravd.
År 1978 fick Inga Thorsson i uppdrag som ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen att leda FN:s expertgrupp om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Rapporten visade ett starkt negativt samband mellan rustningskostnader och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna.
Patriarkala maktstrukturer präglar sedan länge säkerhetspolitiken runt om i världen. Upprustning och militarism går före människors behov, utveckling och säkerhet.
I Sverige har vapenexporten tredubblats sedan början på 2000-talet.
Militära övningar och upprustning gynnar inte fred och utveckling. Försvaret kan inte heller tillåtas förstöra miljön som förorenas av bland annat plast och bly från ammunition samt utsläpp från tunga fordon som färdas på vägarna.
Stridsflyg och helikoptrar hovrar strax i luftrummet ovanför oss. Vilda djur kan plågas av militära aktiviteter som överflygningar på låg höjd med JAS Gripen.
Under Baltops 2019 befinner sig 44 örlogsfartyg i Östersjön. Om de är kärnvapenbestyckade får vi inte veta. USA:s policy när det gäller militära fartyg som anlöper utländska hamnar är att varken bekräfta eller förneka om det finns kärnvapen ombord.
Sverige bör införa en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark och underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Återigen får fredens duva sväva i krutrök.

Ingalill Bjartén, Kvinnor för Fred
Madeleine Göransson, Österlens S-kvinnor


*

code