NUMMER 1 –  2007

För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfliktlösningar
– information och studier om fredsfrämjande utveckling

Innehåll

Bibbis reflektioner

EU:s militarisering och den svenska anpassningen

Afghanistan-solidaritet-nu!

Vart är Världen på väg?

Skicka en slant istället

Mikael Wiehe om Kuba

Avslöja alla hemliga kärnvapenplaner!

Vi vill förändra verkligheten
Makt-Miljö-Motstånd


Resolution den 17 mars 2007
Mot militarism - för vägar till fred


Feministiska rosor i Kungälv
Tidigare nummer av Kvinnor för fred

Länk till nr 118

Länk till nr 117

Länk till nr 116

Länk till nr 115

Länk till nr 114

Länk till nr 113

Länk till nr 112