Organisation    Fredsarbete    KFFs tidning    Aktuellt    Försäljning    Länkar   Arkiv   Kontakt

Aktuellt fredsarbete

Opinionsbildning och kunskapsspridning om kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, personminor, NATO, mänskliga rättigheter samt omställning från militär till civil produktion.
Läs Stoppa smyganslutningen till Nato!

Påverkan genom demonstrationer och myndighetsuppvaktningar samt genom nationella och internationella konferenser och möten.
Operation 1325 - KFF ingår som en av fem kvinnoorganisationer i den samarbetsgrupp som arbetar för att öka kvinnors deltagande vid alla konfliktförebyggande och fredsbevarande organ.
Stöd för NAC = New Agenda Coalition (Ny Agenda Koalition) för avveckling av alla kärnvapen och för "Canberra-kommissionen" som arbetar för samma mål.

”BUDKAVLEN GÅR:  
”TA  BORT  KÄRNVAPEN  FRÅN JORDENS  YTA!”

Nu kräver Sveriges folk att vår regering ska arbeta fram en konkret handlingsplan inför FN-mötet 2010 om icke-spridningsavtalet!
Budkavlen kommer att gå genom Sveriges 290 kommuner. För att sprida information
till allmänheten, media, riksdag och regering om möjligheten att förhindra ett kärnvapenkrig!
Grupper bildas i alla kommuner för att en lördag kl 5 i 12 hålla en manifestation:
men de måste också tillämpas!  >Läs mer

mer fredsarbete

KFF Stödjer OSSE arbete med konfliktlösningar utan vapen. Kvinnor för Fred har tagit initiativet till tre seminarier om hur organiserade blockader påverkar och bryter ner civilbefolkningen i de länder som utsätts för dem - Kuba, Jugoslavien och Irak.

Tre seminarier om Kvinnor och Konfliktlösning
Partipolitiskt och religiöst obunden
Hammarby Allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, Pg: 439 12 25 - 2,
E-post:
kff@telia.com  
Webmaster: benitaeklund@gmail.com