Organisation    Fredsarbete    KFFs tidning    Aktuellt    Försäljning    Länkar   Arkiv   Kontakt

Arkiv

Internationella kvinnodagen i Göteborg 2008

Ett århundrade av kamp för frihet och jämlikhet Den 7 mars i Göteborg 2008 hade organisationen ”Organization for Womens Liberation”, OWL, anordnat ett 100-årsfirande av internationella kvinnodagen. Maria Hagberg, KFF Skåne, höll tal.  Många talare och dans för frihet

Demonstration i Uppsala 26 januari 2008

Resolution tagen på seminariet Makt -Miljö- Motstånd mars 2007

Internationella kvinnodagen 2007

Brottsoffer kommer att vittna

Till Sveriges regering och riksdag februari 2007

Till Sveriges Regering 2004

Miljögiftet Agent Orange

Stoppa muren!

Kvinnor i Svart


Brottsoffer kommer att vittna!
Tänk om det i framtiden i historieböckerna kommer att finnas ett kapitel med rubriken: OM UTROTNINGEN AV DET PALESTINSKA FOLKET.
Tänk om våra barn och barnbarn då kommer och frågar oss: Vad gjorde du för Palestinas sak då i början av 2000-talet   -  mamma, pappa, farmor, mormor? Ni såg det ju på TV  - ni läste om det i tidningarna  -  ni såg TV-nyheter och Internet, ni såg dokumentärer, rapporter och filmer  -  om och om igen. Om och om igen. MEN VAD GJORDE NI?

Vi kan i dag svara: Vi demonstrerade, vi skrev insändare, vi gjorde uttalanden, delade ut flygblad och stod med banderoller på Stora Torget i Uppsala, vi krävde bojkotter, vi anklagade våra politiska företrädare i den demokrati vi trodde vi kunde lite på men vi lyckades inte. Trots dessa våra handlingar blev det tyst i landet Sverige. Alldeles för tyst. 
Kanske organiserade vi oss inte kraftfullt nog. Och vi berättade inte tillräckligt starkt att det gäller att gå samman. I Sverige kan vi stolt berätta arbetarrörelsens historia. Där i rörelsens barndom ropade man: VI ÄRO TUSENDEN! Det var så långt man räknade då  -  det var deras utsikt i världen. Men  det fick resultat. Idag kan vi ropa - VI ÄR MILJONER! Vi har nämligen den erfarenheten nu  - tänk tillbaka till 15 februari 2001. Inte lyckades vi stoppa kriget mot Irak. Men vi vet att våra protester inte var verkningslösa. 

Här idag handlar det OM UTROTNINGEN AV DET PALESTINSKA FOLKET  Det är det vi måste vittna om idag! Ty vad vi bevittnar är ett offentligt dödsläger. Och det är vi som är vittnen till brotten som begås  - vi är brottsoffervittnen. Vi gör det med skam. 

Inlevelseförmågan lär vara en djupt mänsklig egenskap och kanske en av de egenskaper som gör oss till just människor.

Så jag tänker som mamma, mormor och farmor på de barn och barnbarn som finns där ute i det ockuperade Gaza. Hur gör de när de tröstar sina vettskrämda och gråtande barn medan militärflyget dånar fram över deras hus om natten. Ljudbangar som avlöses av riktiga bomber  -  du vet aldrig vilketdera.  Det spelar heller ingen roll -  du är själv skräckslagen! Hemmet bombat  -  inget skydd varken mot sol eller regn - ingen mat  - inget vatten  -  sanitärt helvete. Gång på gång har vi sett hus demoleras av både bomber och schaktmaskiner.
Och vi har varit vittnen under hela utvecklingen. Vi kvinnor, vi mödrar.  Visst har vi protesterat. Vi har krävt av våra makthavare  -  de som är våra företrädare på världsarenan  -  att de äntligen ska stå upp för rättvisa och humanism. Men i stället har de handlat i vårt namn och  gjort oss medskyldiga i ett ”tigande samtycke” eller ”under demokratiska former”. För så heter det trots att t ex  vapenhandel och militärt samarbete aldrig stått med i ett valmanifest. 
Så vad ska vi göra? Jag tror att vi först och främst ska inse att vi har en front här hemma där vi ska visa vårt motstånd. Det kanske inte känns alldeles så lätt  men motstånd måste övas. 

Vårt första ansvar är vad vi begär av våra företrädare  -  våra politiker. De ska inte bara komma med ett pressmeddelande om KATATROFLÄGE!  De ska t ex börja kräva rättvis hantering i EU så att uppmaningarna till eftergifter och fredssträvan inte först riktas till offren och sist till ockupationsmakten och den anfallande parten. De ska kräva frihet för de 350 barn och 115 kvinnor som sitter i israeliskt fängelse. Sammanlagt 10.000 palestinier sitter idag i israeliska fängelser. Och de förvägras t o m  rättegång. 

Vi kräver att de friges! Inte som utbyte men som RÄTTVISA. Leve det Palestinska folket!

ElsaMaria Bergström -Pensionerad lärare, medlem i Kvinnor För Fred och Kvinnor i Svart i Uppsala.


Till Sveriges regering och riksdag
Kvinnor för Fred, Stockholm, samlade till årsmöte den 24 februari 2007 riktar härmed en kraftfull protest mot planerna på att det svenska stridsflygplanet Jas Gripen  skall delta i kriget i Afghanistan och därmed riskera att döda och skada civilbefolkningen.

Att JAS-planets deltagande därtill skall betraktas som försäljningsargument är  cyniskt och kränkande - både för Afghanistan  och Sverige.

Sveriges internationellt goda namn hotas att smutsas ner  av detta förslag som den svenska regeringen nu står i begrepp att fatta beslut om.

-    Vi kräver ett omedelbart stopp för planerna att skicka det svenska krigsflygplanet Jas Gripen till Afghanistan eller till några andra platser där strider förekommer – i eller utanför Europa.
-    Vi kräver att den svenska trupp som för närvarande befinner sig på ”krigs”- uppdrag i Afghanistan omedelbart tas hem.    

Stockholm 24 februari 2007

Namnen:
Eva Paulsson
Elisabeth Lindblad
Solveig leMoine
Monika Lilja
Inger Harnesk
Selam Selman
Ingela Mårtensson
Kerstin Sundgren
Eva Lidman

Katarina Nordin
Nihal Hagi
Hiam Mohammad
Bibbi Steinertz
Sylvia Rönn
Lena Palmstierna
Marie Hegge
Doris Westerberg
Taimi Tafti

Till Sveriges Regering
Rapporten "Kvinnor och Konfliktlösning" antogs av EU-parlamentet i november 2000, och FN-rapporten "Kvinnor, krig och fred" presenterades för FNs säkerhetsråd på hösten 2002.
Dessa rapporter har beskrivit och klart dokumenterat det systematiska användandet av sexuella övergrepp och massvåldtäkter av kvinnor vid krigföring, genom historien.
Under senare tid har vi sett detta på Balkan, Kambodja, Sri Lanka, Bangladesh, Liberia, Peru, Somalia, Mocambique, Sudan och Uganda.

Kvinnor och mäns erfarenheter av konflikter skiljer sig åt. Så gör även deras prioriteringar och behov. Om halva befolkningens erfarenheter och åsikter ignoreras bortser man från den viktigaste grunden för byggandet av en hållbar fred. Utestängandet av kvinnor från fredsprocesser får negativa effekter på fredens hållbarhet. Kvinnor och flickor, som även efter konflikter utsätts för övergrepp, får däremot inte delta i fredsprocessen, varken i konfliktlösningar eller fredsförhandlingar. Åtgärder måste till för att stoppa det systematiska våldet. Kvinnor måste finnas med i hela freds- och konfliktarbetet.


 


 

Båda rapporterna lyfter fram konkreta förslag
- bl a att minst 40 procent kvinnor skall finnas med i allt försonings - fredsbevarande, fredsskapande och konfliktförebyggande, arbete.
- Vi kräver att Sveriges regering lägger fram en gemensam handlingsplan, med konkreta förslag, för alla länder i EU och Förenta Nationerna.
- Vi kräver att soldater och deras befäl utbildas till att förhindra våldtäkter, prostitution och sexuella övergrepp samt att rätt bemöta dem som utsatts för sådana övergrepp.
- Vi kräver att fredsdomare och observatörer från medborgarrättsorganisationer medföljer fredsbevarande trupper för att kontrollera att internationell rätt efterlevs.
- Vi kräver en ändring i det fjärde Genèveprotokollet, artikel 147, så att våldtäkt, påtvingat havandeskap och sexuellt slaveri definieras som krigsförbrytelser jämförbara med tortyr och terrorism.
- Vi kräver att kvinnor får utbildning i förhandlings- och medlingsteknik för att påverka och lösa konflikter och att kvinnor rekryteras som FNs speciella sändebud till fredskommissioner och informationsuppdrag.
- Vi kräver att kvinnor skall ha hälften av alla befattningar i uppdrag som rör försoning , fredsbevarande och konfliktförebyggande.

Uppropet antagit vid seminariet "Kvinnor och Konfliktlösning" den 27/3 2004
För Kvinnor för fred, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholm
Bibbi Steinertz Kvinnor för Fred, tel 08/667 97 27

Miljögiftet Agent Orange 
En internationell konferens har hållits den 23 och 24 april om Miljögiftet Agent Orange användes under Vietnamkriget, och projektiler med utarmat uran (“depleted uranium“ = DU) användes i Irakkrigen 1991 och 2003, i kriget mot Afghanistan samt i Balkankriget.
Bland forskare och politiker finns det olika åsikter om vilka långsiktiga skador på miljö och hälsa dessa vapen orsakar. Kunskapsluckorna är stora.

Till konferensen hade ledande internationella forskare från Irak, USA, Kanada, England, Jugoslavien och Vietnam bjudits in för att dela med sig av sina kunskaper om utarmat urans och Agent Oranges konsekvenser för folkhälsan och miljön.
Det blev också tillfälle till diskussion om hur kunskaper i dessa frågor har undanhållits, samt om svårigheterna att få adekvata resurser till forskning.
Arrangörer: Lördagen den 24 april: ABF, Arbetsgruppen för studier och dokumentation av krigets miljöeffekter ( = Föreningen för Utvecklingsfrågor [FUF] Svensk-Irakiska Solidariets-kommittén [SISK], Jugoslavienkommittén, Afghanistan-Solidaritet, Nätverket mot Krig, Miljöpartiet, Uppsala Fredskoalition, Sveriges Fredsråd, Kvinnor för Fred, IKFF, Grön Ungdom, Vänsterpartiet, Föreningen Ordfront Irakiska Kvinnoföreningen, SSAMK (Sjuksköterskor,sjukgymnasteroch assistenter mot kärnvapen) Kommittén mot Ockupation av Irak
Mer information kan fortlöpande hämtas på konferensens webbplats: www.uraniumconference.org

Stoppa muren! Bygg broar - inte murar!
Den 9:e november 1989 föll Berlinmuren. Därför utsågs den 9 november till en internationell kampanjdag mot den mur som den israeliska regeringen nu bygger på palestinsk mark på Västbanken.
Denna mur kommer - precis som Berlinmuren - att skilja människor från varandra och hindra utvecklingen av främst det palestinska samhället.
Den 9 november är också årsdagen av Kristallnatten 1938. Den blev upptakten till förföljelsen och förintelsen av judarna i Europa.
Kristallnatten markerade början till att judarna tvingades bo bakom murar i sk getton. Vi anser att de båda märkesdagarna tillsammans bör manifestera att människor i vår tid tar avstånd från särskiljande och rasism. Den som bygger en mur avskärmar sig. Muren drabbar ju lika mycket den som är utanför som den som är innanför eftersom murens idé slår rot i sinne och hjärta.
En färdigbyggd mur cementerar rädsla och hat. När vi ordnade denna seminariedag med fackeltåget som avslutning var det för att vårt tema vill peka framåt utan att för den skull glömma det förflutna men för att lära av det.
Stoppa muren - Bygg broar - inte murar!
Våra sex talare representerade olika politiska och religiösa opinionsgrupper. De gav oss sina bilder och ställningstaganden i den aktuella frågan om Israel, Palestina och Muren.
Vi hade inbjudit den Judiska Studentföreningen som in i det sista tvekade att komma . De ansåg att vi ensidigt stod på det palestinska folkets sida. Vi väntade i det längsta på att få den brevhälsning de ställt i utsikt men den kom inte. Visserligen saknades några synpunkter och infallsvinklar i problematiken - t ex från grupper som inte accepterar Guds Plan för Israel och från Förenta Nationerna - men vi tror ändå att seminariet gav ett brett spektrum av fakta, ställningstaganden och åsikter. Det tillförde oss både kunskap, kampvilja och förhoppning om en framtid för de två folken i fredlig samexistens, PS Inspirationen till att samordna de tre märkesdagarna kom dels från den amerikanska fredsorganisationen A.N.S.W.E.R - Act Now to Stop War and End Rasism! och IWPS, IWPS, International Women´s Peace Service. WPS/Palestina är en internationell grupp med 16 kvinnor, baserad i Hares, en by i Salfit på Västbanken i Palestina.
Gruppen startade i augusti 2002. IWPS dokumenterar brott mot mänskliga rättigheter. De samarbetar med media och motverkar missförhållanden med icke-vålds metoder. IWPS arbetar med ickevåldsmetoder, civilt motstånd och civil olydnad till att de mänskliga rättigheterna inte kränks genom konfiskering och förstörelse av palestinska medborgares privata egendom.
Detta arbete innefattar att - ta bort vägspärrar - hålla palestinierna sällskap under den tid de arbetar på fälten - åka med i ambulanser - transportera mat och vatten till platser som är belägrade. IWPS stöder palestinska och israeliska fredsorganisationer i deras medborgerliga motstånd för att få slut på den illegala militära ockupationen.

Kvinnor i Svart
Kvinnor i Stockholm och Uppsala stödjer den israeliska fredsrörelsen Women in Black, i deras budskap att nå en rättvis fred mellan palestinier och israeler. Vi tror, liksom de, att man måste häva ockupationen av Palestina, för att nå en rättvis fred.
Kvinnor i Svart bildades i januari 1988, en månad efter utbrottet av den första palestinska intifadan. En grupp av israeliska och palestinska kvinnor beslutade sig för att förenas i en tyst protest mot den olagliga ockupationen av Palestina. Kvinnor i Svart har sedan dess fortsatt sin ickevåldsliga manifestation vid Fench squere i Jerusalem varje fredag. Women in Black är en internationell fredsrörelse som driver fredsfrågor.
Alla är välkomna att delta!
Women in Black är en internationell fredsrörelse som driver fredsfrågor världen över. Mer information finns på www.womeninblack.org
Svenska demonstrationer: I Stockholm, Sergels torg framför femte höghuset, lördagar mellan kl 14.00 – 15.00.
I Uppsala, Stora torget, (utanför Duka) torsdagar mellan kl 17.30-18.30
Även män välkomna att delta.
Kontakta gärna: ullislindblad@spray.se  eller kff@telia.com

Partipolitiskt och religiöst obunden
Hammarby Allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, Pg: 439 12 25 - 2,
 E-post:
kff@telia.com  
Webmaster:mail.com benitaeklund@g