Organisation    Fredsarbete    KFFs tidning    Aktuellt    Försäljning    Länkar   Arkiv   Kontakt

Bakgrund

Rusta för fred - rädda livet
Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat "Hur vinner vi freden?" Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att bryta teknikens övertag i manssamhället och arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse.

Målsättning
» Demokrati och fred mänskliga
   rättigheter för barn, kvinnor och män.
» Stopp för kärnvapen och kärnvapenprov.
» Upprättande av kärnvapenfria zoner.
» Kvinnors medverkan i konflikthantering.
» Omställning från militär till civil verksamhet.
» Stopp för vapenproduktion och vapenexport.
» För en framtida fredskultur.
» Ökat inflytande i alla fredsprocesser för FN
   och OSSE (Organisationen för Säkerhet och
   Samarbete i Europa).


Kvinnor för Fred är partipolitiskt och religiöst obunden.
Medlemsavgiften är 170:-/år i Riksorganisationen plus en minde avgift på platser med lokalgrupper.
Stödmedlemmar 100:-/år. Familjemedlem och stud. 50:-/år.
Sätt in beloppet på postgiro 439 12 25 - 2 och ange Din adress så får du vår tidning fyra gånger per år.
Har du frågor så kontakta
kff@telia.com

Fakta om verksamheten

Handlingar inför KFFs riksårsmöte år 2013 den 21 april på Hammarby allé 93
Dagordning
Versamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Stadga
Stadga förslag till förändring

 KFF anordnar kunskapsseminarier om

* Kärnvapen och vapenexport
* Kvinnor och Konfliktlösning
* Kvinnors aktiva deltagande i
   konfliktlösningsprocesser
* Stoppa våld mot kvinnor i krig och fred
* Krigets miljöeffekter
* Kvinnor i Svarts ljusvaka i
   Uppsala och Stockholm
* Maktbalans och nedrustning
* Freden och EU - Synen på fredsarbetet
   inom EU
* Manifestationer i hela landet på
   Internationella Kvinnodagen 8 mars
   och Hiroshimadagen 6/8
* OSSEs, FNs och NATOs verksamheter

KFF ger ut en tidning fyra gånger per år

KFF ger ut böcker och häften:
* Bladen vänder vinden
* Kvinnor för Fred tio år
* Kärnvapenprov i Söderhavet
* Fredsprocessen i Israel/Palestina
* Kvinnlig könsstympning
* Leyla Zana
* NATO-ett fredsprojekt

KFF har gjort flera uppmärksammade utställningar bl a "Nordiska kvinnors fredsarbete", "Boforshärvan", Svenska Fredskvinnor och Hiroshima. Deltagit och varit medarrangör i samtliga internationella fredsmarscher: Europa: från Köpenhamn - till Paris. Sovjetunionen (Ryssland): från Stockholm, Helsingfors - till Minsk. USA från New York - till Washington.

KFF påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.

KFF har deltagit i samtliga internationella fredsmarscher.

KFF har deltagit i Nordiska kvinno- och fredskonferenser i Oslo och Åbo.

KFF har deltagit i FNs Kvinnokonferenser i Köpenhamn, Nairobi, Beijing, Wien och OSSE möte i Warszawa.

KFF har arrangerat och deltagit i demonstrationer mot kärnvapen, mot personminor, för human flyktingmottagning, för frigivning av politiska fångar och för fred i Mellanöstern, mot kriget i Irak, mot kriget på Balkan och mot utländska militärövningr i Norrland.


Partipolitiskt och religiöst obunden
Hammarby Allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, Pg: 439 12 25 - 2,
E-post:
kff@telia.com  
Webmaster: benitaeklund@gmail.com