Skip to main content

Kvinnor för Fred bildades för mer än 40 år sedan som en protest mot kärnvapnen. Det är nu över 50 år sedan FN tog beslut om ett Icke-spridningsavtal (NPT). Kärnvapenstaterna förband sig att minska sina arsenaler med målet att nå en kärnvapenfri värld. Vad har det blivit av det löftet? Idag finns nio kärnvapenländer som hotar hela mänsklighetens överlevnad. Visserligen har antalet stridsspetsar minskat. Men vapnen har moderniserats och blivit betydligt effektivare.

Foto: ican,org

Foto: ican,org

Skydda vår värld och varandra

Den viktigaste fredsfrågan av alla är att avskaffa kärnvapen. Därför har 122 stater, däribland Sverige, arbetat fram ett FN-förbud mot kärnvapen. Organisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) , som stöds av Kvinnor för Fred, var drivande i det arbetet. 2017 års Nobelpris tilldelades ICAN och den folkliga kampen mot kärnvapen! Konventionen trädde i kraft då 50 stater hade signerat och ratificerat konventionen i januari 2021. Sverige hör dock inte till dem.

Enligt en SIFO-undersökning av Olof Palmes Internationella Center är 86% för att Sverige skriver på och ratificerar konventionen. I januari 2019 presenterades regeringens utredning om FN-konventionen för ett globalt förbud mot kärnvapen. Ensamutredaren Lars-Erik Lundin kom till slutsatsen
att Sverige inte ska skriva på konventionen, enligt Kvinnor för Fred en direkt reaktion på USA:s försvarsministers brev till svenska regeringen i höstas . Brevets budskap var att om Sverige skriver under FN-konventionen så kommer det att få konsekvenser för svenskt militärt samarbete med USA och Nato.

Vad krävs för att konventionen ska träda i kraft?

För att konventionen ska träda i kraft krävs att 50 länder signerar och ratificerar. Enligt en SIFO-undersökning av Olof Palmes Internationella Center är 86% för att Sverige skriver på och ratificerar konventionen.

1 januari 2019 presenterades regeringens utredning om FN-konventionen för ett globalt förbud mot kärnvapen. Ensamutredaren Lars-Erik Lundin kom till slutsatsen att Sverige inte ska skriva på konventionen,

Enligt Kvinnor för Fred en direkt reaktion på USA:s försvarsministers brev till svenska regeringen i höstas.Brevets budskap var att om Sverige skriver under FN-konventionen så kommer det att få konsekvenser för svenskt militärt samarbete med USA och Nato.

Pressmeddelande

Läs vårt pressmeddelande om utredningen.

Utredning

Läs Lars-Erik Lundins utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till Konventionen om förbud mot kärnvapen.

Synpunkter på utredningen

Läs Kvinnor för Freds synpunkter på Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till Konventionen om förbud mot kärnvapen.

Synpunkter från lokalgrupperna

Läs även synpunkterna från Kvinnor för Freds lokalgrupper

Kvinnor för Fred har alltsedan konventionen antogs arbetat för att Sverige ska underteckna den.

Vill du engagera dig med oss? Här nedan har vi listat några
konkreta saker du kan göra.

Engagemang för fred

Skicka vykort

Skicka vykort till Statsministern, Utrikesministern och Försvarsministern. Hör av dig till kansliet på info@kvinnorforfred.se om du vill ha vykort.

Fler tips och idéer

1

Kontakta beslutsfattare

Kontakta riksdagspartierna lokalt; landsting- och kommunfullmäktige. Mejla, ring eller skriv brev.
2

Fokus

Fokusera på de humanitära konsekvenserna, när vi pratar om konventionen
3

Motioner

Skriva motioner både i partier och organisationer
4

Väck opinion

Använda dagar som 1 maj, 7 juli (ICAN International), 6 augusti (Hiroshima), 26 augusti (Internationella dagen mot kärnvapenprov) för att väcka opinion för FN-konventionen.