Skip to main content

Tidningen

Kvinnor för Freds medlemstidning kommer fyra gånger per år som en inlaga i tidningen Syre eller i Miljömagasinet. Här hålls medlemmarna uppdaterade om det arbete som pågår i föreningen och aktuella fredsfrågor bevakas ur ett kvinnoperspektiv. Bidragen produceras till stor del av aktiva medlemmar. Medlemstidningen/inlagan läggs ut på hemsidan fyra veckor efter det att medlemmarna fått den i brevlådan. Utöver dessa fyra får medlemmarna en tematidning, minst två gånger per år. Den omfattar 20 sidor, är i färg och på blankt papper. Tematidningen läggs ut på hemsidan när en ny når förenings medlemmar. Kvinnor för fred ger också ut fördjupande rapporter och skrifter.

Tidningar från Kvinnor för Fred

För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfliktlösningar, information och studier om fredsfrämjande utveckling.

Utgåvor 2023

Utgåvor 2022

Utgåvor 2021

Utgåvor 2020

Utgåvor 2019

Utgåvor 2018

Utgåvor 2017

Utgåvor 2016

Utgåvor 2015

Utgåvor 2014

Utgåvor 2013

Tidigare nummer av Kvinnor för fred

2011

2010

2009

2008

2007

Utgåvor 2023

Utgåvor 2020

Utgåvor 2019

Utgåvor 2018

Utgåvor 2017

Utgåvor 2016

Utgåvor 2015

Utgåvor 2014

Utgåvor 2013

Tidigare nummer av Kvinnor för fred

2011

2010

2009

2008

2007

Utgåvor 2023

Utgåvor 2020

Utgåvor 2019

Utgåvor 2018

Utgåvor 2017

Utgåvor 2016

Utgåvor 2015

Utgåvor 2014

Utgåvor 2013

Tidigare nummer av Kvinnor för fred

2011

2010

2009

2008

2007

Utgåvor 2023

Utgåvor 2020

Utgåvor 2019

Utgåvor 2018

Utgåvor 2017

Utgåvor 2016

Utgåvor 2015

Utgåvor 2014

Utgåvor 2013

Tidigare nummer av Kvinnor för fred

2011

2010

2009

2008

2007