Skip to main content

Säkerhetspolitik

Kvinnor för Fred har under många år, i artiklar, skrifter, föreläsningar och seminarier argumenterat för en säkerhetspolitik som syftar till fred på kvinnors villkor, mot kärnvapen, vapenproduktion och vapenexport. Men nu har ordet säkerhet kapats av det militära etablissemanget och blivit liktydigt med militär säkerhet. Vi vill återerövra betydelsen av gemensam säkerhet: trygghet, framtidstro, samtal och diplomati.

Foto: Anne Rosberg