Skip to main content

Kvinnor för Fred är partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi arbetar för:

Demokrati och fred

 • Demokrati och fred
 • Mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och män.
 • Stopp för kärnvapen och kärnvapenprov.
 • Upprättande av kärnvapenfria zoner.
 • Kvinnors medverkan i konflikthantering.
 • Omställning från militär till civil verksamhet.
 • Stopp för vapenproduktion och vapenexport.
 • För en framtida fredskultur.
 • Ökat inflytande i alla fredsprocesser för FN och OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa).

Vi anordnar seminarier och manifestationer om

 • Kärnvapen och vapenexport
 • Sveriges närmande till Nato
 • Kvinnor och konfliktlösning
 • Kvinnors aktiva deltagande i konfliktlösningsprocesser
 • Stoppa våld mot kvinnor i krig och fred
 • Krigets miljöeffekter
 • Maktbalans och nedrustning
 • Freden och EU – Synen på fredsarbetet inom EU
 • Manifestationer i hela landet på Internationella Kvinnodagen 8 mars och Hiroshimadagen 6/8

Kontaktuppgifter

Du når Kvinnor för Freds kansli på telefon 076 117 97 27 eller via mail till info@kvinnorforfred.se. 

Kansliet i Stockholm
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Kontaktinformation: Hit kan du ringa eller kontakta oss via e-mail om du vill veta mer om Kvinnor för Fred eller om du har några frågor.
E-mail: info@kvinnorforfred.se
Telefon: 076-117 97 27

Kontakta oss

Organisation

Kvinnor för fred är en partipolitisk och religiöst obunden förening. Arbetet samordnas på riksnivå men sker i självstyrande grupper utan hierarkier.

Våra styrdokument

Lokalgrupper

Kvinnor för Freds verksamhet vilar på lokalgrupperna som organiseras länsvis. I områden utan lokalgrupp finns kontaktpersoner. Varje lokalgrupp bestämmer själv, inom ramen för KFF:s stadga, innehållet och utformningen av sitt arbete. KFF:s styrelse, som kallas Samla, väljs på årsmötet bland representanter från de olika lokalgrupperna.

Läs mer här

Vår historia

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat ”Hur vinner vi freden?” Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att bryta teknikens övertag i manssamhället och arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse.