Skip to main content

Nätverk och samarbetspartners

Kvinnor för Freds verksamhet vilar på lokalgrupperna som organiseras länsvis. I områden utan lokalgrupp finns kontaktpersoner. Varje lokalgrupp bestämmer själv, inom ramen för KFF:s stadga, innehållet och utformningen av sitt arbete. KFF:s styrelse, som kallas Samla, väljs på årsmötet bland representanter från de olika lokalgrupperna.