Skip to main content

Den tidigare regeringen har skickat ut en skrivelse – en promemoria –  på remiss, med förslag om att riksdagen godkänner Sveriges Natomedlemskap. Här Kvinnor för Freds remissvar.