Bli medlem idag

Smygmilitariseringen, kärnvapensutveckling och kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter pågår ständigt världen över.

Stötta och hjälp oss med arbetet att skapa fred på jorden!

Bli medlem IDAG, sätt in medlemsavgiften på bankgiro 768-6066

Medlem: 120 kr/år
Familjemedlem: 50 kr/år

LOKALGRUPPER

Kvinnor för Freds lokalgrupper finns i Göteborg, Kiruna, Hudiksvall, Laholm/Halmstad, Skåne, Stockholm och Uppsala.

ENGAGERA DIG!

Kvinnor för fred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Arbetet samordnas på riksnivå men sker i självstyrande grupper utan hierarkier.

Planera för fred - stöd världen!

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat ”Hur vinner vi freden?” Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att bryta teknikens övertag i manssamhället och arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse

OPINIONSBILDNING

Kvinnor för Fred jobbar med kunskapsspridning och opinionsbildning kring kärnvapen, biologiska/kemiska vapen, NATO, svensk vapenindustri, mänskliga rättigheter och konfliktlösning utan våld.

PÅVERKANDEARBETE

Kvinnor för Fred jobbar aktivt på lokal och nationell nivå med att påverka och upplysa beslutsfattare. Kvinnor för Fred kräver bland annat att politiker ska ta sitt ansvar för nutida och framtida generationer.

SAMARBETE

Kvinnor för Fred samarbetar med andra svenska fredsorganisationer. Vi samarbetar internationellt med den nordiska och europeiska fredsrörelsen samt med bland annat ICAN och nätverket No to war – No to Nato.