Skip to main content
Category

Kalendarium

Kvinnor för Freds årsmöte 2023
Årsmötet 2023 äger rum i Solidaritetshuset i Stockholm den 11 mars. Vi hoppas kunna göra det möjligt att även delta digitalt.
Motioner ska ha inkommit till KFF:s kansli senast den 11 februari. Motioner mailas till info@kvinnorforfred.se eller skickas till Kvinnor för Fred, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.
Medlemmar som har lång resväg kan få ett bidrag till reskostnaden.