Skip to main content

Kvinnor för Fred

Stötta och hjälp oss med arbetet att skapa fred på jorden! Bli medlem IDAG!

Kärnvapen

Kampen mot kärnvapnen har alltid varit en viktig fråga för Kvinnor för Fred. Vi demonstrerar för avrustning av kärnvapnen och följer utvecklingen när det gäller icke-spridnings-avtalet och konventionen om kärnvapenförbud.

Klimat, fred och säkerhet

Klimatkris, militarism, rättvisa och demokrati. Dessa frågor hänger ihop. Klimatkrisen förvärras av militarismen, klimatförändringarna måste hejdas på ett rättvist sätt, som allmänhet måste vi få demokratisk insyn i hur alla verksamheter, inklusive militären, påverkar miljön.

Säkerhetspolitik

Kvinnor för Fred har i tidigare projekt undersökt hur begreppet säkerhetspolitik kan breddas och innefatta gemensam säkerhet och en feministisk säkerhetspolitik.

Tidningen

Kvinnor för Freds tidning kommer ut två gånger om året och skickas till alla medlemmar samt till ett antal organisationer och bibliotek. Därutöver får medlemmarna en medlemsinlaga i tidningen Miljömagasinet två till fyra gånger om året.

Nätverk/samarbetspartners

Kvinnor för Fred ingår i flera nätverk och organisationer. Vår strävan är att samarbeta med andra freds- och miljöorganisationer i gemensamma frågor.

Kalendarium

I vårt kalendarium informerar vi om händelser inom Kvinnor för Fred eller oss närstående organisationer, t ex seminarier eller demonstrationer.

Så här arbetar vi

Opinionsbildning

Kvinnor för Fred jobbar med kunskapsspridning och opinionsbildning kring kärnvapen, biologiska/kemiska vapen, NATO, svensk vapenindustri, mänskliga rättigheter och konfliktlösning utan våld.

Påverkandearbete

Kvinnor för Fred jobbar aktivt på lokal och nationell nivå med att påverka och upplysa beslutsfattare. Kvinnor för Fred kräver bland annat att politiker ska ta sitt ansvar för nutida och framtida generationer.

Samarbete

Kvinnor för Fred samarbetar med andra svenska fredsorganisationer. Vi samarbetar internationellt med den nordiska och europeiska fredsrörelsen samt med bland annat ICAN och nätverket No to war – No to Nato.

Planera för fred - stöd världen!

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Den tändande gnistan var ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade på temat ”Hur vinner vi freden?” Kallt krig rådde i världen. Upprustningen var enorm, nya kärnvapen utvecklades såväl i Europa som i USA. Det kändes nödvändigt att utöver de traditionella kvinnofrågorna också ägna uppmärksamhet åt vilken framtid som väntade våra barn och barnbarn. Det blev viktigt att bryta teknikens övertag i manssamhället och arbeta för en fredlig, mänskligare värld i samklang med naturens egna lagar. Med denna målsättning bildades KFF av kvinnogrupper runt om i landet. Sättet att arbeta, i små självstyrande grupper utan hierarkier, är hämtad från 70-talets kvinnorörelse.

LOKALGRUPPER

Kvinnor för Freds lokalgrupper finns i Göteborg, Kiruna, Hudiksvall, Laholm/Halmstad, Skåne, Stockholm och Uppsala.

Våra lokalgrupper

ENGAGERA DIG!

Smygmilitariseringen, kärnvapenutveckling och kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter pågår ständigt världen över.

 

Läs mer