Skip to main content
KalendariumNypublicerat

8 mars med film och mingel i Solidaritetshuset

By 7 mars 2024No Comments

Visning av filmen ”Ruth – en blomma från Norrbotten”
Drakensalen i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 kl 17.00
Fika serveras från kl 16.30

Dokumentärfilmaren och Frilansfotografen Yasseman ”Yasmine”
Tourang visar sin helt nya film om vännen och Uppsalaprofilen Ruth
Bohman, legend inom svenska kvinnorörelsen. I filmen berättar Ruth
Bohman med sorg och glädje om kända och okända delar av sitt liv.

Yasseman ”Yasmine” Tourang är dokumentärfilmare och
frilansfotograf. Hon läste drama, konst och litteratur i Aix-en
Provence i södra Frankrike, har en doktorsgrad i drama och har arbetat
som universitetslärare, forskare och filmare i Frankrike, Iran och
Sverige.

Ruth – en blomma från Norrbotten, är hennes sjunde
dokumentärfilm.

Ruth Bohman var författare, översättare och aktiv i kvinnorörelsen
genom ordförandeskap i Svenska kvinnors vänsterförbund. Hon var
aktiv i Kvinnor för Fred, som hon var med att starta i Uppsala samt
Grupp 8.

Leave a Reply