Skip to main content

Den danska fredsrörelsen var som tidigare år på plats på Folkemødet på Bornholm för att agera för fred och delta i seminarier. Ia Bjartén, representant för Skåne i KFF:s styrgrupp, har ett nära samarbete med danska fredsföreningar och här får vi ta del av hennes dagboksanteckningar från dagarna.

Måndag morgon (12 juni) startade min färd mot den ljuvliga danska ön som ligger som en pärla i Östersjön. Lite mer än en timme tog färden med en katamaran till Bornholms största stad Rönne. Vidare gick bilresan till

Tejn genom ljusgröna bokskogar och ibland på stranden till det blå Östersjön. I Tejn skulle jag bo ihop med aktivister från den danska fredsrörelsen på Store Lærkegård, en rymlig lantgård. Där fick jag ett varmt välkomnande. Härligt! Dagen gick åt till att installera mig och det blev mest snack om vad som hade hänt sedan sist.

16 danskar och jag

På tisdagen kom fler medverkande till Store Lärkegård och då satte planeringen igång med aktiviteter som vi skulle göra de kommande dagarna. Vi var 16 danskar och så jag. Mindre än förra året men det berodde nog på att vi skulle ha ett stort möte i Helsingör nästa månad (”Nordisk Fredsallians”) och många prioriterade detta. Men vi var ett sammansvetsat gäng med god stämning.

Vi åt frukost tillsammans och avslutade dagarna med en gemensam mid dag.

Torsdag satte Folkemødet igång på allvar. Vi samlades på en bestämd plats med våra fredsfanor och vår musikant Henrik. Vi gick med fanorna vajande för vinden och vår musikant spelade fredssånger. Vid restaurangerna stannade vi och Carsten från Århus höll brinnande appeller om att vi skall motsätta oss främmande militärbaser både i Danmark och i Sverige. Om vi tillåter dessa så är det stor risk att vi får kärnvapen i våra länder. Vidare så är vi ett uttalat mål för främmande bomber om det skulle bli ett krig där Norden är inblandat. Vår säkerhet skulle försämras påtagligt. Många applåder fick vi och de flesta tog glatt emot våra flygblad.

Därför uppstår krig

Sedan gick vi till vårt seminarium som vi höll tillsammans med den danska motsvarigheten till Folk och försvar – Folk og sikkerhed. Temat för seminariet var Därför uppstår krig – de goda krigen och de onda. Medverkande var Isabella Brämsen, fredsforskare från Lund, Tom Parman, ordförande från en dansk fredsorganisation som heter Aldrig mer krig, en man som hade varit soldat i Irak, en ung man, liberal, som kandiderade till Europaparlamentet och en annan man som var från de unga röda.

De var så klart inte överens om frågeställningen men de två unga från var sin kant var ganska samstämmiga i sin argumentation. Det finns goda krig för att rädda världen från övergrepp från de onda som för krig mot de goda. En märklig diskussion med märkliga argument. Vi från fredsrörelsen anser att alla krig är av ondo. Isabella och Tom argumenterade för vår ståndpunkt.

Därefter var vi ganska slaka efter att ha gått en hel dag i brännande solsken så vi avslutade vår vandring för freden för denna dag. Hemma fanns det en god vegetarisk måltid som väntade på oss.

EU efter Ukraina

Fredag började med en gemensam frukost där vi gick igenom dagens program. Vi startade med ett popup-möte där vi delade ut flygblad och höll tal om vikten av fred. Sedan började vår vandring genom Allinges gator där vi hade våra fredsfanor och höll korta appeller vid ställen där folk samlades.

Vi var på ett seminarium som hade rubriken Var befinner sig EU ett år efter Rysslands invasion av Ukraina? Det var inte speciellt intressant ty panelen var mycket samstämmiga. I denna fanns en representant för militären, en kvinna som arbetade för Ukraina i EU och en representant för ett ungdomsparti. Det framkom inga egentliga svar om hur Ukraina skall gå vidare för att uppnå fred i sitt land.

Efter det var det återigen att trampa Allinges gatstenar med sång och musik samt tal och informationsutdelning. Vi hade därefter ett nytt pop-up-möte där temat var Låt inte klimatet drunkna i upprustning och kärnvapenhot. Ett lyckat möte med många åhörare. Jag var så trött när jag kom hem vid sextiden på kvällen att jag stöp i säng.

Finns det rättfärdiga krig?

Lördag morgon blev en tidig morgon ty vi skulle ha vårt första popup-möte klockan 10. Temat för detta var Ökad militarisering och USA-baser leder inte till varaktig fred. Det blev spännande diskussioner med åhörarna och jag tror att vi fick över några på vår sida.

Nästa programpunkt på vår agenda var Finns det rättfärdiga krig. Underrubrik Det rättfärdiga kriget har fred som mål. Finns det någon mening med att kriga för fredens mål. Där framkom bland annat ståndpunkten från någon deltagare för att få fred så måste man rusta upp. Enligt min ståndpunkt ett felaktigt ställningstagande.

På eftermiddagen tog solen och gåendet på Allinges gator ut sin rätt och jag åkte tillbaka till Store Lærkegård. Med detta avslutade jag folkemødet på Bornholm och ägnade resten av dagen till att vila mina fötter och mitt huvud. 

Text och foto: Ia Bjartén

Leave a Reply