Skip to main content

Tidigare evenemang

oktober 2021


oktober 13-14 @ Färnebo Folkhögskola

Höstmöte i Gävle

 

PROGRAM

Lördag 13 nov, kl 10-20 (inklusive lunchrast, kaffepaus och kvällsmat):

 • ”Att vända vinden” med Erni och Ola Friholt från fredsrörelsen på Orust
 • Freden i Gästrikland med representanter från Gävle
 • Kulturprogram

Söndag 14 nov, kl 10-12

 • Sammanfattning och framtidsplaner

 

Varmt välkomna!

Medlemmar som har lång resväg kan söka ett bidrag till rese- och övernattningskostnader från Kvinnor för Fred. Anmälan senast 1 november till mailadress: info@kvinnorforfred.se eller på telefon: 08-667 97 27


september 2021


KLIMATKRISEN OCH KÄRNVAPENHOTET
Hur ser ungdomar på de två ödesfrågorna?

september 23 @ 18:00-19:30

Webbinariet kommer att ta upp hur unga idag och framtidens ledare i morgon ser på möjligheterna att styra oss bort från dessa hot mot hela vår existens på jorden. Hur påverkas unga av de två ”tvillinghoten”?  Hur kan unga människor organisera sig för att leda utvecklingen för framtiden?

Vi har inbjudit en panel med representanter för ungdomsorganisationer, både från politiken och civilsamhället, att samtala kring dessa frågor.

Medverkande i panelen:
Veronica Sällemark, försvars- och säkerhetssakkunnig 
Elsie Gisslegård, försvars- och utrikespolitisk talesperson CUF
Lisa Nåbo, ordförande SSU
Pasi Huikuri, internationell sekreterare MUF
Daniel Andersson, förbundsstyrelsen, Svenska Kyrkans Unga

Moderator: Luis Lineo, partistyrelsen, Feministiskt Initiativ

Du anmäler dig till webbinariet här senast den 21 september. Före mötet den 23 september får du en länk utskickad där du kan ansluta till webbinariet.

Välkommen att delta i ett intressant samtal!

Sara Moser, ordförande Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning


augusti 2021

HIROSHIMADAGEN

augusti 6 @ 14:00
Stockholm

Vi klär oss ”i sorg”, svartklädda, och går Riksgatan fram och tillbaka, med skyltar/tygbanderoller på magen/ryggen för att påminna om alla offer i Hiroshima och Nagasaki. Vi samlas till ett möte måndagen den 2 augusti klockan 17.00 i Solidaritetshusets trädgård för att göra de sista förberedelserna. Om du har förslag på budskap, kom eller hör av dig till någon i Samo:s styrelse.

Vi samlas den 6 augusti klockan 14.00 på Mynttorget för avgång till Riksgatan. Om du inte kan eller vill gå i manifestationen ta gärna en selfie och sprid i sociala medier.

För mer information: Kontakta Ingegerd Municio, ingegerd.municio@gmail.com


augusti 6 @ 20:00
Laholm

Kvinnor för Fred i Laholm minns Hiroshima med tal, poesi och musik. Avslutningsvis sjösätter deltagarna små papperslyktor i Lagan. Med fredstecken på eller “aldrig mer Hiroshima” gungar de ner till havet, till evigheten.

Vi träffas klockan 20 vid Lagans strand nära Laxrökeriet.

ÖSTERLENS FREDSFESTIVAL

augusti 6-8 @ 11:00-12:30
Simrishamn

Österlens Fredsfestival i Simrishamn den 6-8 augusti bjuder på ett fullmatat tre dagar långt program där Kvinnor för Fred är en av huvudarrangörerna. Allt inleds på Hiroshimadagen med föreläsningar och debatt kring rubriken ”Kärnvapen – gemensam säkerhet eller gemensam förintelse” då bland andra Ingela Mårtensson från KFF står på podiet. Om ”Naturens rättigheter – hur skapar vi fred med jorden” talar ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg. En ljusmanifestation avslutar dagen.

Lördagen blir i huvudsak en nordisk dag då representanter från danska, norska, finska och svenska fredsrörelser berättar om sitt arbete. Därtill handlar det om hur pensionerna kan lösa klimatkrisen, om militarism och klimat samt om kulturens roll med scensamtal med bland andra skådespelerskan Marika Lagercrantz. Båda dagarna bjuds musikunderhållning, utställningar och aktiviteter för alla åldrar.

Söndagen avslutar med en ekumenisk fredsgudstjänst i Nicolaikyrkan med ett separat program med både tal och musik. Hela programmet hittar du här (länk).

För mer information: Kontakta Jea Jonsson, jea@tomelilla.nu


maj 2021

DIGITALT MÖTE OM KAMPANJEN KÄRNVAPENFÖRBUD NU!

maj 25 @ 18:00-20:00
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83916412738?pwd=YnVmMzRyeGloTTlnK3M3YXp4WDRpUT09

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelse-Sverige och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Talare:

 • Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK. Ökar kärnvapenhotet?
 • Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Varför behövs FN-konventionen?
 • Karin Utas Carlsson, Fredens Hus Göteborg. Kampanjen: bakgrund, syfte och vision

Moderator:

Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, FMKK

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN, erhöll 2017 Nobels Fredspris för sitt arbete som lett fram till avtalet den 7 juli 2017. Tyvärr har Sverige ännu inte signerat och ratificerat det. Över 50 stater har gjort det och den 22 januari i år trädde avtalet i kraft och blev internationell lag. Den här lagen ger möjligheter att påverka världssamfundet och politiken. Se gärna Röda Korsets faktablad: https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2021/05/faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021.pdf.

Ett antal enskilda personer och organisationer har redan beslutat sig för att stödja ett upprop som utmynnar i ovan nämnda uppmaning till regering och riksdag. Under mötet kommer det slutliga uppropet att beslutas och ny arbetsgrupp utses. Kampanjen kommer inte att konkurrera med de organisationer och nätverk som redan arbetar med frågan utan komplettera arbetet genom att sprida det till nya grupper och samordna det för ökad kraft och påverkan. Kontaktpersoner från olika organisationer finns och kommer att bli fler.

Läs inbjudningsbrev och Upprop: Kärnvapenförbud. Nu!

För Folk och Freds arbetsgrupp som tagit initiativet: Karin Utas Carlsson; k.utas.carlsson@gmail.com, 0760 30 86 00

ÖVER 50 ÅR MED FÖRVÄNTINGAR PÅ NEDRUSTNING AV KÄRNVAPEN!

maj 19 @ 18:00-19:30
Zoom

I augusti 2021 planerar FN att hålla en översynskonferens av Icke-spridningsavtalet, NPT, som trädde i kraft 1970. Avtalet innehåller tre delar: att förhindra spridning av kärnvapen, att nedrusta kärnvapnen samt att främja kärnkraft för civilt bruk. 191 stater är parter till NPT. Det räknas som en hörnpelare bland internationella fördrag för att begränsa och nedrusta världens kärnvapen.

Hur förbereder sig Sveriges regering inför deltagandet i översynskonferensen? Vad bedöms som en framgångsrik konferens? Vilka  folkrättsliga aspekter ska tas hänsyn till?  Vad kan civilsamhället göra? Vilka andra vägar finns för kärnvapennedrustning? Tillsammans med namnkunniga experter diskuterar vi dessa ödesmättade frågor. Varmt välkommen att delta!

Vår panel:

 • Ann-Sofie Nilsson, Sveriges nedrustningsambassadör, Utrikesdepartementet
 • Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes internationella center
 • Linda Borgheden, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset
 • Thomas Jonter, professor i Internationella relationer, Stockholms universitet

Moderator:
Gabriella Irsten, politisk handläggare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet, IKFF

Du är mycket välkommen att delta via Zoom, du anmäler dig till webbinariet här. Om du inte har ett zoomkonto så laddar du först ned programmet här. Genom att följa anvisningarna på sidan är det lätt att ladda ned och starta ett konto. Du får sedan ett mail med en länk till webbinariet några dagar innan som du klickar på för att komma in i Zoom och webbinariet. Vi har endast 100 platser i webbinariet, så först till kvarn gäller. I Zoom kommer det gå att ställa frågor via chatt.

Om du inte får plats kan du även se det live på Facebook i vår grupp Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning, som du hittar här. På Facebook behöver du inte anmäla dig men kommer inte kunna ställa frågor till vår pannel. Vill du ta del av fler evenemang från oss på Nätverket för Kärnvapennedrustning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Sara Moser
Ordförande för Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning


mars 2021

ÅRSMÖTE

mars 13 @ 11:00
Zoom

Årsmötet sker denna gång digitalt den 13 mars klockan 11, med möjlighet att delta via telefon. Det blir därför nödvändigt att anmäla sig för att vara med på mötet. Anmäl dig på telefon 076-117 97 27 eller på KFF:s e-postadress eller postadress (se nedan), senast den 8 mars. Vi skickar ut meddelande med länk/telefonnummer till mötet till dem som anmäler sig.

Motioner till årsmötet skickas in till KFF:s kansli (info@kvinnorforfred.se eller Kvinnor för Fred, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm) senast den 13 februari 2021.

Ett förslag till nya stadgar antogs av årsmötet 2020. Stadgeändringar ska godkännas av två på varandra följande årsmöten. Stadgeförslaget kommer därför att tas upp även på årsmötet 2021för att fastställas. Förslaget finns på KFF:s hemsida tillsammans med övriga handlingar från årsmötet 2020. Om du inte har tillgång till internet och vill se stadgeförslaget eller andra handlingar så kontakta KFF:s kansli.

Handlingar till årsmötet 2021 (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner med mera) kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Dagordning 2021
Budget 2021
Motion 2021 arbetsordning
Motionssvar 2021 arbetsordning
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Årsredovisning 2020


februari 2021

ÅRSMÖTE KVINNOR FÖR FREDS LOKALGRUPP STOCKHOLM

februari 6 @ 11:00
Zoom

Årsmöte för Kvinnor för Fred i Stockholm. Handlingarna till årsmötet har du som medlem fått i mejl den 19 januari. Hör av dig till styrelseledamot Ingegerd Municio om du inte har fått mejl eller med frågor: ingegerd.municio@kvinnorforfred.se


januari 2021

FN:s förbud mot kärnvapen, TPNW, har trätt i kraft. Varför fattas de nordiska länderna och vad kan de nordiska ländernas regeringar och folkrörelser göra nu?

januari 27 @ 18:00-19:30
Zoom

Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning bjuder in till ett webbinarium onsdagen den 27 januari 2021 kl.18.00-19.30. Språk: nordiska (svenska, norska, danska), förutom att den isländske talaren håller sitt anförande på engelska; han förstår svenska.

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) träder i kraft den 22 januari 2021 efter att 50 stater ratificerat konventionen.
Hur länge ska länderna i Norden stå utanför? Hur kan vi i de nordiska länderna arbeta tillsammans för att våra regeringar ska signera och senare ratificera konventionen?

Kan vi i civilsamhället inspirera varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter?

Målet är att kärnvapen ska bli förbjudna även i vår del av världen. Vi vill bli befriade från den gisslansituation som vi befinner oss i, när vi lever i skuggan av kärnvapenhotet.

Talare:

 • Erkki Tuomioja, Finland, socialdemokratisk riksdagsledamot, f.d. utrikesminister.
 • Kjølv Egeland, Norge, forskare vid CERI*, Paris
 • Josefin Lind, Sverige, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK.
 • Guttormur Þorsteinsson, Island, ordförande, Campaign Against Militarism**.
 • Ole Wæver, Danmark, professor i Internationell politik vid Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, grundare av forskningscentra CAST, Centre for Advanced Security Theory, och CRIC, Forskningscenter for løsning af internationale konflikter.

Moderator:
Lars Ingelstam, tekn. dr, docent i matematik, har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier, prof. em. i Teknik och social förändring, styrelseledamot i Svenska Pugwash.

Nätverket bjuder in deltagare från hela Norden. Du är mycket välkommen att delta via Zoom. Du anmäler dig till webbinariet här, senast den 25 januari 2021. Om du inte har ett Zoomkonto så laddar du först ned programmet här. Genom att följa anvisningarna på sidan är det lätt att ladda ned och starta ett konto.

Du får sedan ett mail med en länk till webbinariet som du klickar på för att komma in i Zoom och webbinariet.

Vi har endast 100 platser i webbinariet, så först till kvarn gäller. I Zoom kommer det gå att ställa frågor via chatt. Om du inte får plats kan du även se det live på Facebook i vår grupp Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning, som du hittar här. På Facebook behöver du inte anmäla dig men du kommer inte att kunna ställa frågor till vår panel.

Sara Moser
Ordförande för Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning

* CERI, Centre d’etudes et de recherches internationales.
** Samtök hernaðarandstæðinga.


december 2020

LJUSMANIFESTATION MOT FÖRSVARSPROPOSITIONEN

december 15 @ 11:00
Mynttorget

Ljusmanifestation mot den nya försvarspropositionen som ska tas. Där anslagen till försvaret ökar från 40 miljarder till 80 miljarder. Pengar som behövs till välfärden och till den enorma arbetslöshet vi har fått efter Covid-19. Pengar som ska stödja Nato:s verksamhet i Sverige, inte till att försvara oss.

Manifestationen börjar klockan 11 på Mynttorget med plakat framför oss och en ljusmarschall på marken. Vi har två banderoller: ”Skrota värdlandsavtalet” och ”Förbjud kärnvapen”. Eventuellt går vi mot Drottninggatan om tillstånd ges. Tag på varma kläder. Blir vi fler än åtta så vi får stå/gå i mindre grupper.


oktober 2020

NAMNINSAMLINGEN OCH MYNTTORGET PÅ LÖRDAG

oktober 23 @ 11:00–12:30
Mynttorget

Brevet till regeringen har undertecknats av 69 organisationer. Det överlämnas till UD på fredag 23 oktober kl 14, dagen före FN-dagen, eftersom UD inte tar emot uppvaktningar på lördagar. På FN-dagen den 24 oktober publiceras namninsamlingen på Aftonbladet Debatt. 

Kl 11-12.30 på FN-dagen arrangeras en ceremoni på Mynttorget, som uppmärksammar att det nu bara fattas tre ratificerande stater till de 50 som krävs för att FN:s kärnvapenförbud ska träda i kraft  Korta anföranden hålls av Louise Lindfors, Afrikagruppernas generalsekreterare, och Agneta Norberg. Britta Ring berättar om namninsamlingen och brevet till regeringen. Alla är välkomna, så länge deltagarna inte är fler än 50.

FN:s kärnvapenförbud brev till UD hittar du här.

FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021. När kommer Sverige med?

oktober 21 @ 18:00–19:30
Zoom

FN konventionen för förbud mot kärnvapen (TPNW) är snart i mål! I dag har 45 stater ratificerat konventionen. Nittio dagar efter att ytterligare 5 stater ratificerat blir den internationell rätt. Hur länge ska Sverige stå utanför?

Enligt ICAN, som arbetat aktivt med TPNW i FN och som fick Nobels fredspris 2017, kommer ett förbud att fungera stigmatiserande för kärnvapenstaterna. Dessutom ger konventionen röst till alla de icke-kärnvapenstater som i dag är gisslan under kärnvapenhotet. Är Sveriges nedrustningspolitik trovärdig om vi inte ansluter oss till konventionen?

Webbinariet kommer att belysa den svenska hållningen.Vi har bjudit in politiker och sakkunniga i frågan.

 • Olle Thorell, Riksdagsledamot (S)
 • Thomas Jonter, Professor i Internationella relationer vid Stockholms universitet
 • Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot (C)
 • Janine Alm Ericsson, Riksdagsledamot (MP)
 • En representant från KD är inbjuden.
 • Josefin Lind, SLMK, Moderator

Du är mycket välkommen att delta via Zoom, du anmäler dig till webbinariet här senast den 14/10.

Om du inte har ett zoomkonto så laddar du först ned programmet här. Genom att följa anvisningarna på sidan så är det lätta att ladda ned och starta ett konto. Du får sedan ett mail med en länk till webbinariet några dagar innan som du klickar på för att komma in i Zoom och webbinariet. Vi har endast 100 platser i webbinariet, så först till kvarn gäller. I Zoom kommer det gå att ställa frågor via chatt.

Om du inte får plats kan du även se det live på Facebook i vår grupp Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning, som du hittar här. På Facebook behöver du inte anmäla dig men kommer inte kunna ställa frågor till vår panel.

Sara Moser
Ordförande för Nätverket för kärnvapennedrustning


september 2020

ÅRSMÖTE

september 5 @ 11:00
Tegelvikgsatan 40, Stockholm

För mer information, ring 0761 17 97 27 eller mejla info@kvinnorforfred.se

Årsmöteshandlingar:
Förslag till budget 2020
Motion 1 Medlemsavgift
Motion 2 Orter for kontaktpersoner
Motion 3 Text till rubriken Ekonomi
Motion 4 Mall verksamhetsberättelse lokal verksamhet
Motion 5 Om kontaktpersoners verksamhetsberättelser
Motion 6 Om budget och verksamhetsplan
Motion 7 Fördelning av ekonomiska resurser
Motion 8 Förändrad fördelning av medlemsavgifter
Motion 9 Förändrade stadgar
Motion 10 Hur fler hur vidare
Valberedningens förslag 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning 2019

Från stadgegruppen:
KFF bla tilläggsförslag stadgegrupp v2
KFF proposition från stadgegrupp Intern arbetsordning ÅM 2020
KFF stadgegrupps förslag till ÅM 2020 v2
KFF stadgegrupps infobrev ÅM 2020 årshandling
KFF stadgegrupps yttranden över remissvar v3
KFF tilläggsförslag till arbetsordning ÅM 2020
Stockholms remissvar stadgar ÅM 2020


mars 2020

FÖREDRAG OCH ÅRSMÖTE I STOCKHOLM

Årsmötet på lördag den 21 mars ställs tyvärr in för att undvika spridning av virussmitta.
Nytt datum meddelas så snart som möjligt.

mars 21 @ 10:00-16:00
Solidaritetshuset, Stockholm

Klockan 10: Årsmöte Kvinnor för Fred
Välkommen till Kvinnor för Freds årsmöte 2020! Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation. Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan senast den 7 mars.

Förslag till budget 2020
Motion 1 Medlemsavgift
Motion 2 Orter for kontaktpersoner
Motion 3 Text till rubriken Ekonomi
Motion 4 Mall verksamhetsberättelse lokal verksamhet
Motion 5 Om kontaktpersoners verksamhetsberättelser
Motion 6 Om budget och verksamhetsplan
Motion 7 Fördelning av ekonomiska resurser
Motion 8 Förändrad fördelning av medlemsavgifter
Motion 9 Förändrade stadgar
Motion 10 Hur fler hur vidare
Valberedningens förslag 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning 2019

Från Stadgegruppen:
KFF Bla tilläggsförslag stadgegrupp V2
KFF proposition från stadgegrupp Intern Arbetsordning ÅM 2020
KFF stadgegrupps förslag till ÅM 2020 Version 2
KFF Stadgegrupps infobrev ÅM 2020 årshandling
KFF Stadgegrupps yttranden över remissvar V3
KFF Tilläggsförslag till Arbetsordning ÅM 2020
Stockholms remissvar stadgar ÅM 2020

Efter mötesförhandlingarna bjuds på kaffe, te och smörgåsar.

Klockan 14: Föredraget ”Se upp för krigskulturen!” av Birger Schlaug

Foto: Magnus Norden-CC BY 2.0


februari 2020

BIRGER SCHLAUG: MILJARDER TILL MILITÄREN – SMULOR TILL KLIMATET

Det talas mycket om krig och militär upprustning. Fem nya miljarder årligen ska satsas på militären. Ska 8 procent av statens utgifter verkligen gå till det militära? Medan skola, vård och rättssystem går på knäna och klimathotet kräver insatser och sårbarheten ökar år efter år. Så vad satsar vi bäst för att skydda demokratin? Leder militarismen och det smygande närmandet till Nato till fred eller till nya konfliktytor?

februari 19 @ 17.30-18.30
Helsingborgs stadsbibliotek

Länk till evenemang: https://www.bibliotekfh.se/sv/event/föreläsning-med-birger-schlaug-miljarder-till-militären-smulor-till-klimatet/2576452a-48b0-49e7-b1c5-f4821a71e46a

februari 20 @ 18.00-19.00
Lunds stadsbibliotek

Länk till evenemang: https://evenemang.lund.se/item/birger-schlaug-miljarder-till-militaren-smulor-till-klimatet/njsajrez8qa1pvbiuuxqzt70a5asvmbn

Medverkande

 • Birger Schlaug, debattör, författare och före detta språkrör för Miljöpartiet

Arrangör: Kvinnor för Fred, Svenska Freds- och skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Stadsbiblioteken

FOGELSTRÖM, MARTINSON OCH BOMBEN

februari 20 @ 18.00-19.30
Stadsmuseet, Stockholm

Fogelströmsällskapet och Harry Martinson-sällskapet arrangerar i samverkan med Stadsmuseet i Stockholm en kväll om de båda författarna och deras engagemang emot kärnvapen och för fred.

Medverkande

 • Åke Widfeldt, tidigare ordförande i Harry Martinson-sällskapet
 • Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet
 • Agnes Hellström, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen
 • Gunnar Westberg, tidigare ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen samt professor i medicin

januari 2020

ÖPPET STYRELSEMÖTE

januari 14 @ 14.00-16.00
Världsbiblioteket, Stockholm

Styrelsen för Stockholms lokalgrupp har ett öppet möte i Solidaritetshusets bibliotek. En punkt på dagordningen är det förslag till nya stadgar för KFF som tidigare har skickats ut på remiss till medlemmarna. Kom, ta en fika med oss och låt oss tillsammans fundera över stadgarna.

ETT LJUS FÖR FRED

januari 20 @ 19.00-20.00
Medborgarplatsen, Stockholm

Kom och ta med dig ett ljus som vi tänder på plats för att manifestera vårt motstånd mot ett nytt krig i Mellanöstern.

Vi ser att konflikten mellan USA och Iran eskalerar och vi och hela världen håller andan. Utrikesminister Ann Linde åker till Bryssel på fredag för ett krismöte med EU:s utrikesministrar. Vi kräver att regeringen fördömer krig med Iran och förmår andra länder att följa efter för att stoppa president Trump från att bygga en koalition för krig.

SEMINARIUM: HUR KAN KÄRNVAPEN AVVECKLAS OCH FÖRBJUDAS?

januari 29 @ 18:00-20:00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kan Icke-spridningsavtalet, NTP, och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, förstärka varandra? Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, och avvaktar utgången av den stundande översynskonferensen av Icke-spridningsavtalet, NPT, i New York under april-maj 2020. Därefter ska regeringen ta ny ställning till signering. Vilka förväntningar kan vi ha på Sveriges regering efter översynskonferensen?

Seminariet vill belysa förhållandet mellan det sedan länge etablerade NPT och den nyare FN-konventionen TPNW, som avser att stigmatisera och förbjuda kärnvapeninnehav och hot med kärnvapen. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, arbetar intensivt med att få 50 stater att ratificera TPNW. Då kommer förbudet att träda i kraft. Seminariet kommer också att belysa hur man ser på dessa frågor, och hur ICAN arbetar i våra grannländer.

Talare:
Gabriella Irsten, politisk handläggare IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.
Claus Montonen, Finlands fredsförbund, finska ICAN-kampanjensamordnare
Anja Lillegraven, Norske leger mot atomvåpen, norska ICAN-kampanjen.

Moderator är Agnes Hellström, Ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning www.nucleardisarmament.se


september 2019

SVENSKA FREDSKOMMITTÉN 70 ÅR

september 7-8
Solidaritetshuset, Stockholm

Svenska Fredskommittén bjuder in till 70-års jubileum!
”Välkommen till en festkväll med sång och musik, tillbakablickar på vår historia i ord och bild och samtal om utmaningar för fredsrörelsen idag. Anmäl dig gärna till info@svenskafredskommitten.nu senast den 25 augusti.”

WEBKURS MED KFF STOCKHOLM

Drakensalen, Solidaritetshuset Stockholm

Vill du lära dig mer om sociala medier? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vår web-kurs som arrangeras av KFF Stockholm. Vid fem tillfällen kommer vi att träffas för att gå igenom bl.a. Facebook, Twitter och Instagram, för att få verktygen till hur vi bäst når ut med vårt fredsbudskap genom sociala medier. Begränsat antal platser, först till kvarn! Anmälan görs till Ingegerd Municio, e-post: stockholm@kvinnorforfred.se

7/9, 10.00- 14.00
8/9 10.00- 14.00
12/9 17.00- 19.30
19/9 17.00- 19.30
26/9 17.00- 19.30

SAMLAMÖTE

september 14 @ 12.00 – 18.00
Biblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

LJUSMANIFESTATION PÅ KULTURNATTEN

september 14 @ 20.00
Uppsala centrum

Traditionsenligt arrangerar KFF Uppsala en ljusmanifestation i centrala Uppsala under Kulturnatten. Ungefärlig tid kl 20.00. Kontakta uppsala@kvinnorforfred.se om du vill delta eller ha mer information.

ATT VARA UNG IDAG OCH LEVA UNDER DET GLOBALA KÄRNVAPEN- OCH KLIMATHOTET

september 18 @ 18.00 – 20.00
ABF Stockholm

Sveriges regering står inför beslutet att signera FN-konventionen mot kärnvapen, TPNW.
Opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud, men regeringen tvekar. Hur påverkar beslutet unga människor? Vi hoppas att temat ska locka unga att komma och ta del av andra unga talare från såväl politiska som andra civila organisationer.

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning

MEDLEMSMÖTE

september 25 @ 17.00
Biblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Stockholms lokalgrupp bjuder in till till medlemsmöte! ”Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och något grönt att bita i. Här kan du också få med dig vykort att samla namn på och informationsmaterial att dela ut.”
Kontakt: stockholm@kvinnorforfred.se

MILITÄRENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET

september 28
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

Klimatets förändringar är ett av de största hoten mot mänskligheten. Samtidigt ökar de militära
aktiviteterna betydligt, inte minst i Norden. Men det finns ingen debatt om hur det påverkar klimatet.

Arrangör: Kvinnor för Fred


oktober 2019

HUR PÅVERKAS KLIMATET AV MILITARISMEN – ÄR DET NÅGON SOM VET?

oktober 2 @ 18.00
Fredens Hus, Uppsala

Ingela Mårtensson ledamot i Samla, Kvinnor för Fred, kommer till Uppsala och pratar under rubriken ”Hur påverkas klimatet av militarismen – är det någon som vet?
Varmt välkomna! Fri entré.

SAMORDNINGSMÖTE – KÄRNVAPENKONVENTIONEN

oktober 10 @ 18.00-20.00
Drakensalen, Solidaritetshuset Stockholm

Allt sedan FN med svenskt stöd antog en konvention om förbud mot kärnvapen 2017 har arbetet för att Sverige skulle signera och ratificera konventionen varit en huvuduppgift för fredsrörelsen. Efter utrikesministerns besked att regeringen för närvarande inte kommer att signera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen har situationen i viss mån förändrats. Därmed kan också fredsrörelsens olika organisationer ha gjort omprioriteringar i sin verksamhet, bland annat beträffande namninsamlingen med krav på regeringen att signera. Det finns ett behov av att träffas och samtala om den nya situationen, speciellt namninsamlingen – ska den fortsätta eller avslutas? Vi har också ett gemensamt intresse av att veta vad våra systerorganisationer i fredsrörelsen i övrigt prioriterar i sin verksamhet i höst. Kanske finns underlag för utökat samarbete?

Därför inbjuder vi, Kvinnor för Freds Stockholmsavdelning, till ett möte i Solidaritetshusets bibliotek torsdag 10 oktober kl 18 – 20. Inbjudna är medlemsorganisationerna i Nätverket för Kärnvapennedrustning  och Nej Till NATO. Vi hoppas att inbjudna organisationer ska skicka en eller ett par representanter till mötet, som ägnas åt ömsesidig information och inte avser att fatta några bindande beslut.

Meddela gärna i förväg att ni kommer! Mejladress: ringbritta@gmail.com

BEATRICE FIHN – ICAN

oktober 11 @ 18.00
Nobelmuséet Stockholm

Beatrice Fihn, ICAN, talar på Nobelmuséet under temat Nyfiken på nedrustning. Fri entré! Anmälan  krävs och göra på Nobelmuséets hemsida.