Skip to main content
KalendariumNypublicerat

Konferensen Folk och fred den 13–15 januari

By 13 januari 2024januari 14th, 2024No Comments

Årets Folk och fred hålls 13-15 januari med en inledande internationell session. Här talar ledare för internationella fredsrörelsen, generalsekreterare Sean Conner från IPB och World Social Forum som hålls i Nepal 15-19 februari, Rosa Zuniga från Latinamerikanska folkbildarnätverket CEEAL. Mötet inleds också med ett budskap från Clare Daly, förmodligen den mest uttalade ledamoten i EU-parlamentet mot krig mot palestinier.

Det fortsätter sedan med Ashish Kothari från Global Tapestry of Alternatives och Indien följt av Salih Muslim, medordförande för PYD i Rojava om behovet av att kämpa för alternativ och koppla detta till globalt motstånd. Eleanor Goldfield, svensk-amerikansk journalist och filmskapare och Peter Wahl, grundare av Attac Tyskland tar upp de drastiska förändringarna i utrikespolitiken i Sverige och Tyskland och dess relation till USA och global politik. Klimaträttviseaktivisten Patrick Bond från Sydafrika avslutar sessionen som är kritisk både mot Väs och BRICS.

Den svensktalande delen kommer inleda med en kommentarer om Folk och försvar och innehålla en nordisk session mot upprättandet av amerikanska baser för kärnvapenfri zon i Norden. Solidaritetsinitiativ för Palestina och kurder, , kamp mot förtryck i Sverige och på andra håll, lokala rättvis omställningen för tryggare mat och hur rörelser kan samarbeta för fred och klimaträttvisa som vi kommer att ta med till Nepal. Se bifogat samtal Peace and Climate.

Online och på plats i Sälen

Lördag 13/1
16–19 Pass 1 internationellt
• Clare Daly, EU parlamentariker
• Sean Conner, Internationella fredsbyrån
• Rosa Zuniga, World Social Forum
• Salih Muslim, ledare för PYD, Rojava
• Ashish Khotari, Global Tapestry of Alternatives
• Eleanor Goldfield, filmmakare
• Peter Wahl grundare av Attac i Tyskland
• Patrick Bond, klimaträttviseaktivist, Sydafrika

Söndag 14/1
13.00–13.15 Inledning med resumé av Folk och försvar
• Lars Drake, fd ordf. för Nej till NATO

13.30–14.00 Pass 2 – Till försvar av pacifismen och fredlig samlevnad
• Gudrun Schyman

14.00–15.45 pass 3 – Aktuella konflikter och möjliga hopp
• Victoria Strand, Ship to Gaza och konflikten Israel-Palestina,
• Andi Olluri, författare
• Valter Mutt, fd utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

16–18 Pass 4 – Stoppa förföljelsen av oberoende freds- och miljöröster i Öst, Väst och Syd
• Pia Björstrand, ordförande för Klimataktion och försvarare klimataktivister, med flera
• Hakan Cifci, Kurdiska nationalkongressen
• Tord Björk, medgrundare Folk och fred

19–21 Kvällspass 5 – Nordiskt möte – Norden som kärnvapenfri zon, nej till främmande militärbaser
• Ia Bjartén, Kvinnor för fred
• Tomas Magnusson, ordförande Svenska Freds Göteborg
• Tove Jensen, ordförande Demos
• Bitte Vatvedt, Aksjon mot Baseavtale med USA, Norge
• Thomas Wallgren, fredsaktivist och filosof, Helsingfors Finland

Måndag 15/1
13–15 Pass 6 – Vi bygger en fredlig framtid. Nu!
Matvärn, Skogsvärn, Kraftvärn, Lärvärn
• Karin Saler från Tantolunden, arkitekt, stadsodling och CSA jordbruk
• Ina Troll om hållbara matsystem.
• Joel Holmdahl om andelsjordbruk
• Jörgen Andersson, bonde i Jämtland
• Arci Pasanen om Omställningsrörelsen

16–18 Pass 7 – Nedrustning för välfärd och miljö
• Ann-Margarethe Livh, tidigare borgarråd i Stockholm, nu bostadsaktivist, Internationell Arena
• Jaan Cortobius och Erik Lindqvist, Svenska Freds arbetsgrupp för fred och rättvis klimatomställning

https://www.facebook.com/events/330885346555650

Leave a Reply